Wetenschap - 26 april 2001

Joost van Kreij, vijfdejaars Landbouwtechnische wetenschappen

Joost van Kreij, vijfdejaars Landbouwtechnische wetenschappen

'Bevrijdingsdag gaat over normen en waarden'

Op het bevrijdingsfestival in Wageningen is ook dit jaar weer een podium met alternatieve gitaarmuziek en een tent waar dance gedraaid wordt. De organisatie van beide activiteiten is in handen van jongeren. "We willen mensen op een leuke manier bewust maken van de betekenis van vrijheid."

Joost van Kreij is ??n van de organisatoren van het alternatieve gitaarpodium Kabaal am Gemaal, dat op het parkeerterrein tegenover de Edah zal staan, en de dancetent Je Maintiendance, die achter het voormalige zwembad te vinden zal zijn. De voorbereidingen voor het festival zijn in volle gang. De bands, dj's en andere acts zijn bekend en aan de aankleding van het podium en de dancetent wordt deze weken hard gewerkt. "Een groep van ruim honderd vrijwilligers is bezig met de voorbereidingen. Onder hen studenten, maar ook leerlingen van de middelbare scholen Pantarijn, Het Streek in Ede en de scouting. Een heel diverse groep dus. Ik vind het wel een klus om iedereen enthousiast te houden. Je moet scholieren echt duidelijk sturen. Maar achteraf, als alles weer gelukt is, geeft het wel veel voldoening", aldus Van Kreij.

Hij is voor de tweede keer betrokken bij de festiviteiten op 5 mei. Daarvoor zat hij in het bestuur van Heeren XVII, de studievereniging van landbouwtechniek. "Ik heb er veel georganiseerd, onder andere bedrijvendagen. Na ruim drie jaar werd het tijd voor wat anders. Via een huisgenoot van een vriendin ben ik erin gerold. Deze jongen heeft in 1998 het festival mede helpen opzetten en vertelde dat ze nog wel mensen konden gebruiken. Ik had op dat moment niks om handen en ben lekker mee gaan helpen."

Dit jaar is hij vanaf het begin betrokken geweest bij het bevrijdingsfestival. De organisatoren van de dancetent, Kabaal am Gemaal en de kunstgroep hebben eerst een middag gediscussieerd over 'Vrijheid is leven zonder angst', het thema van deze 5 mei. Van Kreij: "Door het thema ga je meer nadenken over de inhoud van bevrijdingsdag. Volgens mij gaat bevrijdingsdag eigenlijk over algemeen geldende normen en waarden. Het is denk ik ook goed om het wat breder te trekken dan alleen het vieren van het eind van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn overal ter wereld nog oorlogen. We mogen blij zijn dat we hier in Nederland in vrijheid kunnen leven. Leven zonder angst hoeft niet alleen op oorlog te slaan. Ook voor andere dingen kun je bang zijn. Als je het zo bekijkt, staat het een stuk minder ver van je af. Het gaat er toch om dat iedereen ergens thuis kan zijn. Dat iedereen je accepteert zoals je bent. Maar het heeft volgens mij geen zin dit in een kroeg te gaan staan prediken. De alternatieve podia bieden de mogelijkheid dit op een leuke manier, met een feestje, op jongeren over te brengen", zegt Van Kreij. "Ik ben wel actief geworden vanwege het festival, ik ben nou eenmaal een muziekliefhebber, maar voor mij is het thema meer geworden dan een kapstok om de aankleding van de podia aan op te hangen."

Van Kreij geeft toe dat hij blij is dat de dienstplicht is afgeschaft. Hij had het zonde van zijn tijd gevonden. Het jaarlijkse defil? van veteranen noemt hij 'wel gaaf'. Wat hij vooral indrukwekkend vindt is dat het veel losmaakt bij toeschouwers en veteranen zelf. Dit jaar komen er nog meer veteranen, waaronder militairen die in het voormalige Joegoslavi? gezeten hebben. "Ik denk dat het goed is dat ook zij op 5 mei door de stad marcheren. Het laat zien dat bevrijdingsdag niet alleen meer betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog. Op deze manier kan het defil? ook jaren doorgaan", zegt Van Kreij.

Hij denkt niet dat de festiviteiten zullen worden afgelast als gevolg van maatregelen door de mond- en klauwzeerepidemie. De viering van Koninginnedag gaat tenslotte ook op veel plaatsen door. Van Kreij: "We kunnen ook niet anders dan gewoon doorgaan met de voorbereidingen." De student landbouwtechniek begint zo langzamerhand wel uit te kijken naar de dag zelf. "Het was best kicken toen ik vorig jaar van achter op het podium al die mensen zag die waren afgekomen op iets wat ik had helpen organiseren. Helaas ben ik volgend jaar rond deze tijd op stage." | Yvonne de Hilster

Ook actief worden of meer weten: www.kabaalamgemaal.nl

Joost van Kreij: "Kicken toen ik vorig jaar al die mensen zag die waren afgekomen op iets wat ik had helpen organiseren."

Foto Guy Ackermans