Nieuws - 1 januari 1970

Joop Doorduin | Amaryllis

Joop Doorduin | Amaryllis

Joop Doorduin Amaryllis

Naam Joop Doorduin, 50 jaar

Project Invloed van boltemperatuur op groei en ontwikkeling van amaryllis (Hippeastrum)

Instituut Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (PBG) in Naaldwijk

Budget 165 duizend gulden

Aanvang project 1998

Looptijd Tot 2000

Financiers Productschap Tuinbouw

Partners Telers

Amaryllis houdt van warmte om de bol heen. Je krijgt de beste bollen en bloemen met grondverwarming bij een temperatuur van 21 tot 22 graden. De kastemperatuur kan dan lager zijn, 15 tot 16 graden. Zo gebeurt het altijd in de praktijk. Maar iedereen praat elkaar een beetje na, want ik heb daar nergens in de literatuur een onderbouwing voor gevonden. Het is meer een ervaringsfeit. Ik ben het al tegengekomen in literatuur van voor de oorlog. Maar nu heb je veel meer hulpmiddelen om ook tijdens de teelt te sturen. Wij kijken nu hoe de bol reageert op verschillende temperaturen: hoe is de aanleg van het blad en van de knoppen en hoe reageert de bol in de jeugdfase.

Deze proef staat in een kas op een locatie van het PBG in Aalsmeer. Ik kan hier in Naaldwijk inloggen en kijken hoe de temperaturen daar zijn. De proef heeft een temperatuur-range van 15 tot 25 graden. Nog hoger vind ik niet verantwoord; dat zou de tuinder te veel energie kosten.

Normaliter duurt het twee jaar voordat een amaryllis zich ontwikkelt van het eerste uitgangsmateriaal tot een bloeiende bol. Voor het onderzoek verkort ik dat tot oon jaar. Daarom zitten er nu dubbelschubben in de grond, dat is dat kleine uitgangsmateriaal, en plantgoed van een jaar oud.

Het onderzoek is zes weken geleden begonnen en ik zie nu al verschillen in de groei. Bij een boltemperatuur van 25 graden zijn er al meer bladen dan bij 15 graden. Wel kan de bloem in de bol gaan verdrogen bij die hoge temperaturen. Dat gebeurt in de praktijk regelmatig, maar we weten niet waarom. Ik hoop daar zo achter te komen.

Bij het meest gekweekte ras duurt het veertien tot vijftien maanden voordat de bol twee bloemstelen aanlegt. Dan moet de bol nog tien weken worden geprepareerd bij 13 graden en nog eens zeven weken bij een hogere temperatuur, voordat hij bloeit. Misschien is het mogelijk die periode te verkorten door bepaalde fases te versnellen of juist te vertragen, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit. Het is geen energieonderzoek, maar als er een lagere grondtemperatuur uitkomt, is dat mooi meegenomen. Want elke graad minder betekent tien procent energiebesparing.