Nieuws - 6 december 2007

Jongeren vinden natuur saai

Natuur is er om in te spelen, te sporten en af te spreken met vrienden, vinden Nederlandse jongeren. Ze waarderen een stadspark dan ook meer dan verruigde veenweidegebieden. De Hollandse oernatuur is in hun ogen maar saai.

Wanneer jongeren het nu voor het zeggen zouden hebben, zouden veel van de natuurlijke landschappen die Nederland rijk is, snel verdwijnen. Tieners hechten namelijk weinig belang aan de bescherming van veenweidegebieden en rivierlandschappen, blijkt uit een onderzoek van Alterra. Niet dat ze zich helemaal niet voor de natuur interesseren, zeggen de onderzoekers, maar vergeleken met de Amazone of het Krugerpark vinden ze de Nederlandse heidevelden en uiterwaarden uitermate saai. De jongeren maken zich dan ook liever sterk voor stadsparken, waar ze kunnen samenkomen om te sporten of te barbecueën.
Allochtone jongeren van Turkse en Marokkaanse herkomst geven nog minder om het behoud van de Veluwe. Reden tot zorg want over twintig jaar zal een kwart van de Nederlandse bevolking bestaan uit mensen die van oorsprong uit het buitenland komen. Wel waarderen de allochtone jongeren agrarische landschappen hoger dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Volgens de onderzoekers omdat allochtone jongeren het nut van natuur belangrijk vinden.
De bevindingen voorspellen weinig goeds voor de toekomst van de Nederlandse ruige natuur. Maar volgens de onderzoekers is het tij te keren door meer in te spelen op de beleving die jongeren zo belangrijk vinden. ‘Milieueducatie moet verder gaan dan kennis. Door de natuur en de landschappen zo in te richten dat er ook wat te halen valt, kunnen jongeren er een band mee op bouwen’, zegt onderzoeker Arjen Buijs. De speelbossen die Staatsbosbeheer heeft ingericht om in bomen te klimmen en hutten te bouwen zijn volgens hem een eerste stap in de goede richting.