Nieuws - 8 februari 2011

Jongeren raken ADHD kwijt met dieet

Jongeren met ADHD hebben baat bij een speciaal hypoallergeen dieet. Als ze dat dieet vijf weken lang volgen, heeft 64 procent van hen geen last meer van AHDH.

monki-pindakaas.jpg
Dat meldde een onderzoeksgroep met de Wageningse immunoloog Huub Savelkoul en veterinair epidemioloog Klaas Frankena afgelopen week in The Lancet. De onderzoekers deden een test met het zogeheten RED-dieet. In dit voor patiënten met voedselallergie ontwikkelde Restricted Elimination Diet aten de kinderen geen producten die een voedselallergie kunnen veroorzaken, zoals melk, pinda’s, noten, vis, tarwe, soja en appel. Zo stelden de onderzoekers vast of de voeding het gedrag van de ADHD’ers beïnvloedde. Daarna voegden ze deze voedingsmiddelen stuk voor stuk weer aan het dieet toe, om na te gaan op welke voeding elk van de kinderen reageerde.
Scorelijst
Er waren al aanwijzingen dat jongeren met ADHD goed op zo’n eliminatie-dieet reageren, maar dat waren kleine tests. Dit onderzoeksteam, dat bestond uit het universitair medisch centrum in Nijmegen, het ADHD onderzoekscentrum in Eindhoven, Savelkoul, Frankena en een organisatie voor jeugdpsychiatrie, pakte het grondiger aan. Een aselecte groep van honderd ADHD-kinderen werd verdeeld in een dieetgroep en een controlegroep. Een kinderarts, die niet wist tot welke groep de kinderen behoorden, beoordeelde hun gedrag met een ADHD-scorelijst aan het begin en het einde van de test. Verder vulden leerkrachten en ouders van de kinderen voor en na de proef een vragenformulier in. In de controlegroep werd geen verschil in het gedrag van de kinderen opgemerkt. In de dieetgroep daalde het aantal kinderen met ADHD verschijnselen met ruim zestig procent.
Ritalin
Savelkoul, medeopsteller van het onderzoek en verantwoordelijk voor de immunologische analyses, analyseerde bloedmonsters van de jongeren om na te gaan of er specifieke antistoffen in het bloed zaten en of het patroon van antistoffen veranderde tijdens het dieet. Hij is enthousiast over de uitkomst van het onderzoek. ‘We hebben nu vastgesteld dat je met voeding gedrag kunt beïnvloeden. Dat was nog niet eerder zo nauwkeurig vastgesteld bij ADHD. Dat is goed nieuws voor de kinderen, want nu schrijven artsen standaard het medicijn Ritalin voor, dat zijn werkzaamheid verliest bij langdurig gebruik en soms forse bijwerkingen heeft. Dit onderzoek opent de mogelijkheid dat zorgverzekeraars voedingsinterventies bij kinderen met ADHD gaan vergoeden.’
Zo ver is het nog niet. Aan de hand van hun immuunprofiel wil hij eerst een kraakheldere diagnose ontwikkelen of kinderen aan ADHD lijden en objectief kunnen bepalen of behandeling ook immunologisch effect heeft. Bijna acht procent van de kinderen tussen 4 en 17 jaar in Nederland heeft last van ADHD.  Hiervan hebben minstens 40.000 kinderen behandeling nodig.