Wetenschap - 31 januari 2008

Jonge koeien

Nederlandse koeien kunnen eigenlijk wel veertien jaar worden. Maar door allerlei factoren wordt een melkkoe gemiddeld niet ouder dan 5,8 jaar, meldde dr. Bram Bos van de Animal Sciences Group maandag 28 januari in Trouw.

446_opinie_0.jpg
Hoe kwam u zo prominent in ‘de betere krant’?
‘Trouw wilde aandacht besteden aan de toekomstvisie van minister Verburg op de veehouderij en vroeg aan ons hoe de koe past in een integraal duurzame stal.’

En wat heeft de levensduur van de koe daarmee te maken?
‘In het gesprek kregen we het over situaties die eigenlijk niemand wil, maar waaraan we om de een of andere reden niets doen. Toen noemde ik het voorbeeld van de gemiddelde Nederlandse melkkoe die maar 5,8 jaar oud wordt, terwijl die gemakkelijk 14 jaar kan worden. Voor Trouw was dat een aansprekend voorbeeld om op de voorpagina te zetten.’

Waarom is het een goed voorbeeld?
‘Er zitten veel aspecten aan het besluit van een boer om een koe weg te doen. Dat kan te maken hebben met vruchtbaarheid, gezondheidsproblemen of met economische motieven. Maar het heeft ook te maken met de wegwerpcultuur. Het jongvee staat er toch. Je kunt je als veehouderijsector echter afvragen of het goed is dat je 1,1 miljoen jonge dieren in de wachtkamer houdt naast 1,4 dieren die echt produceren. Voor koe, boer en klimaat zou het beter zijn als een koe langer leefde.’

Diezelfde maandag debatteerde de Tweede Kamer over dierenwelzijn. Nog iets teruggehoord van uw verhaal?
‘Wat mij opvalt is dat parlementariërs toch heel erg denken in termen van regelgeving en verboden. Maar je lost dit probleem niet op door te verbieden koeien voor hun zesde jaar naar het slachthuis brengen.’