Nieuws - 1 januari 1970

Jobstijding bedreigt hoger onderwijs

Jobstijding bedreigt hoger onderwijs

Jobstijding bedreigt hoger onderwijs


Het hoger onderwijs zou door de economische tegenwind wel eens het kind van
de rekening kunnen worden. Een overleg van topambtenaren stelt in een
intern rapport voor om maar liefst 700 miljoen euro op het hoger onderwijs
te korten.

De Centraal Economische Commissie (CEC) heeft nog meer noten op haar zang.
Zo worden er voorstellen gedaan voor 'versobering' van de huursubsidie.
Bovendien wordt ook de hoedanigheid van de zalmsnip ter discussie gesteld.
Op deze posten zou volgens het overleg in totaal zo'n tweehonderd miljoen
euro te winnen zijn.
Het document van de CEC, waarin ondermeer de topambtenaren van Economische
Zaken en Financiën zitten, heeft het advies doen toekomen aan de
informateurs. Het was de bedoeling dat de rapportage vertrouwelijk zou
blijven. Advisering van (in)formateurs en onderhandelaars is de voornaamste
taak van de CEC.
De 700 miljoen euro die het hoger onderwijs erbij inschiet, moeten wat de
CEC betreft worden gehaald bij... de student. Een korting van deze omvang
zou een verdubbeling van het collegegeld kunnen betekenen, een einde aan de
ov-kaart of dat de prestatiebeurs verandert in een lening. Voorzitter
Noortje van der Meij van de LSVb zegt 'verbijsterd' te zijn. Haar ISO-
collega is van mening dat het CEC de kip met de gouden eieren wil slachten.
De onrust neemt intussen hand over hand toe. In goed ingelichte kringen
doet al enige dagen het gerucht de ronde dat de wo-masters uit de publieke
bekostiging worden gesmeten. Een schrikbeeld voor veel universiteiten, maar
ook voor het bedrijfsleven. Werkgeversorganisatie VNO-NCW noemde een goed
functionerend en toegankelijk hoger onderwijs onlangs nog een
randvoorwaarde voor de kenniseconomie.
Onderwijl lijkt het hoger onderwijs met de 700 miljoen aan bezuinigingen
zelfs spekkoper. Volgens diverse media circuleert er bij het ministerie van
Financiën zelfs een idee voor een korting van 1,9 miljard euro.
Dat bedrag komt volgens het ministerie niet uit de lucht vallen, maar het
klopt niet. ,,Er is wel eens een model geweest waarin dat
bezuinigingsbedrag heeft gestaan, maar meer dan een losse berekening is het
niet geweest’’, aldus een woordvoerder. Die wijst er nog maar eens op dat
het de taak van zijn werkgever is de overheidsfinanciën gezond te houden.
En dat er moet worden bezuinigd, weet iedereen. ,,En dan worden er nu
eenmaal verschillende rekensommetjes gemaakt.’’
Die rekensommetjes staan overigens haaks op de programma's van de
onderhandelende partijen. Het CDA heeft in haar meest recente programma een
investering van 700 miljoen euro voor het hoger onderwijs gepland, de PvdA
zelfs 1,4 miljard. |
HOP

Zie ook pagina 9: De kruimels in de taartvorm