Nieuws - 7 juni 2007

Jeske succesvol in Derde Kamer

Student Jeske van de Gevel heeft haar termijn in De Derde Kamer met succes afgerond. Haar plan voor beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden is verkozen tot de beste van de vijftien voorstellen die doorgaan naar de Tweede Kamer. Ethel Tolsma, onderwijsassistent bij Van Hall Larenstein, kreeg een prijs voor het organiseren van de beste activiteit.

De Derde Kamer is een platform waarin de 150 leden voorstellen maken voor het verbeteren van de internationale samenwerking, om zo de politiek te beïnvloeden. Samen met Martha Witvliet-van der Wal werkte Jeske het afgelopen jaar aan een plan om regionale opleidingscentra en mbo-scholen in Nederland samen te laten werken met instellingen in ontwikkelingslanden om het beroepsonderwijs daar op poten te zetten.
Het voorstel van Jeske, die in Wageningen Management of Agro-ecological Knowledge and Social Change studeert, werd zowel nationaal als internationaal goed ontvangen. De jury, bestaande uit Tweede- en voormalig Derde-Kamerleden, vond het voorstel creatief en realiseerbaar, en goed voor de eerste plaats.
Als prijs mogen de twee vrouwen afreizen naar een ontwikkelingsland om de praktische kanten van hun voorstel te bekijken. ‘We zijn verrast en blij’, reageert Jeske. Zij en Martha waren al in gesprek met instellingen voor beroepsonderwijs om het voorstel uit te voeren. Met de juryprijs hopen ze het plan nog verder uit te kunnen werken. ‘De basis om nationaal en internationaal te lobbyen is nu nog sterker.’
In totaal keurde de jury tijdens de plenaire zitting op 3 november vijftien voorstellen goed. ‘Ze gaan allemaal door naar de Tweede Kamer. Maar wat er verder mee gaat gebeuren weten we pas na de verkiezingen’, zegt Jeske.
Derde Kamerleden organiseerden ook verschillende activiteiten gericht op ontwikkelingssamenwerking. De jury vond de activiteit van Ethel Tolsma, onderwijsassistent bij hogeschool Van Hall Larenstein in Wageningen de beste. Met vijf andere Kamerleden produceerde zij een lied over de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties.
Met de plenaire bijeenkomst is het zittingsjaar voor De Derde Kamer 2006 afgerond. Aanmelden voor het jaar 2007 kan tot en met 31 december via de website www.dederdekamer.nl. / Laurien Holtjer