Nieuws - 17 september 2019

‘Je kunt niet op alles controleren’

tekst:
Tessa Louwerens

Ine van der Fels-Klerx is sinds 1 augustus buitengewoon hoogleraar Food Safety Economics bij WUR. Ze onderzoekt hoe overheid en bedrijfsleven gevaren in de voedselketen zo goed en efficiënt mogelijk kunnen detecteren.

Foto via Ine van der Fels-Klerx

Van der Fels-Klerx werkt als buitengewoon hoogleraar een dag in de week bij de leerstoelgroep Bedrijfseconomie. Daarnaast is ze expertisegroepleider Agroketens bij de businessunit Toxicologie & Agrochains van Wageningen Food Safety Research (WFSR). Ze vindt de combinatie tussen contractonderzoek en universitair werk interessant. ‘Bij WFSR gebruiken we computermodellen en literatuuronderzoek om de belangrijkste voedselgevaren in de keten te identificeren. Er zijn zoveel voedselveiligheidsrisico’s: dioxine, zware metalen, schimmelgifstoffen, pesticide of antibiotica. Je kunt niet op alles controleren. Met behulp van onze analyses kan bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit prioriteiten stellen.’

Bij Bedrijfseconomie richt van der Fels-Klerx zich op de economische kant van voedselveiligheid. ‘Met modellen proberen we te voorspellen hoe bijvoorbeeld de overheid of ketens hun budget zo efficiënt mogelijk kunnen benutten met de grootste kans dat ze voedselveiligheidsgevaren tijdig detecteren.’ Dat gaat bijvoorbeeld over monstername: hoe, wat, waar wanneer, en wat voor tests zet je in? ‘Zuivelorganisaties controleren bijvoorbeeld de tankmelk. Nu doen ze dat op een mengsel van melk van meerdere bedrijven. Maar als je dan iets vindt, moet je ieder bedrijf afzonderlijk controleren om de bron te achterhalen. Onze analyses zijn niet bedoeld om kosten te schrappen, maar om te kijken hoe we het proces met het huidige budget kunnen verbeteren, zodat overheid en ketens transparante en onderbouwde beslissingen kunnen nemen.’

Tot nu toe is er volgens van der Fels-Klerx nog weinig aandacht voor de economische kant van voedselveiligheid. Dat verbaast haar. ‘Maar het maakt het wel interessant, omdat er zoveel onontgonnen terrein is. Hoewel dat weer niet zo goed is voor mijn citatiescores, aangezien bijna niemand hierover publiceert’, zegt ze lachend.

CV
1994                            Master Animal Sciences bij WU
1994-1997                   Praktijkonderzoeker Rundvee, Schapen een geiten WUR  Livestock Research
1997-2001                   Promotie Animal Health Economics bij Bedrijfseconomie WUR
2001-2004                   Onderzoeker microbiële risk assessments in voedselproductieketens bij het RIVM
2004-heden                 Onderzoeker, en sinds 2018 expertisegroepleider Agroketens bij Wageningen Food Safety Research
2019-heden                 Buitengewoon Hoogleraar Food Safety Economics

Ine van der Fels-Klerx werd in 1971 geboren in Waalwijk als dochter van een melkveehouder. Ze woont met haar man en drie kinderen in Wageningen.