Wetenschap - 14 juni 2001

Jarig IAC confereert met open workshops over complexiteit

Jarig IAC confereert met open workshops over complexiteit

Het Internationaal Agrarisch Centrum viert op vrijdag 15 juni haar vijftigste verjaardag en de intrede binnen Wageningen UR met een 'open space conference'. Thema van de dag is 'omgaan met complexiteit'. Landbouwontwikkeling in ontwikkelingslanden is steeds complexer geworden door ontwikkelingen als migratie en globalisering waarbij grenzen tussen disciplines en landen vervagen.

Grenzen en disciplines vervagen ook door de vorm waarin de conferentie gegoten is: naast een aantal toespraken wordt een 'open space'-workshop gehouden, waarin over een aantal stellingen gepraat wordt. De deelnemer moeten de plek opzoeken waar de stelling wordt besproken die hem aanspreekt. Als echter tijdens de bijeenkomst blijkt dat voor hem op die plek niets te leren valt, wordt van de deelnemer verwacht dat hij de benen neemt naar een meer leerzame ruimte. Landbouwminister Laurens-Jan Brinkhorst zal de dag afsluiten.

Donderdagmiddag 14 juni zal het ministerie van LNV het IAC en ILRI formeel overdragen aan Wageningen UR. | J.T.