Nieuws - 1 januari 1970

Japanse oester rukt op in Waddenzee

Japanse oester rukt op in Waddenzee

Japanse oester rukt op in Waddenzee


De Japanse oester is een bedreiging aan het worden voor de natuur in de
Waddenzee. Dr Norbert Dankers wil de opmars van de Japanse oester langdurig
gaan volgen via meldingen via de internetsite www.waddenzee.nl. ,,Een
wadloper vertelde dat hij had gelopen op de Engelsmanplaat en naar Schier,
en dat hij geen enkele oester had gezien'', vertelt Dankers. ,,Dat zijn
hele nuttige meldingen. Als er volgend jaar wel oesters worden
gesignaleerd, moeten we ons zorgen gaan maken.''
In de jaren zestig is de Japanse oester door kwekers in Zeeland
geïntroduceerd. Sinds 1983 zijn exemplaren aangetroffen in de Mokbaai bij
Texel en bij het wad onder Vlieland. Losse exemplaren zijn volgens Dankers
geen probleem, ze zijn zelfs interessant voor verkoop aan restaurants, maar
grote klonten van tot wel honderd oesters kunnen hele mosselbanken
overwoekeren. Wadvogels als wulpen, eidereenden en scholeksters kunnen dan
niet meer bij hun voedsel, wormen en mosselen. Ook voor recreanten zijn de
oesters gevaarlijk. ,,Het zijn net scheermessen'', aldus Dankers. ,,In de
Grevelingen zijn er al in het water vallende surfers verwond. |
M.W., foto Guy Ackermans