Organisation - June 19, 2014

Japan is hunting whales again

In the news: Japan has resumed whale-hunting, premier Shinzo announced last week. By doing so, the country ignores a ruling by the International Court in The Hague in March, which said that Japan should stop whale-hunting because it could not prove that it served scientific purposes, as the country claims.

Satoshi Akaike, MSc Environmental Management, from Yokohama:

‘In my whole life, I have eaten less than 100 grams of whale meat. The meat is like the part of the cow you use to make soup, and it was as tough as chewing gum. So it wouldn’t make much difference to me if it wasn’t on sale anymore. That is how most of the Japanese think about it. You can’t get it in the ordinary supermarkets, anyway. You have to go to special restaurants. So it is mainly an issue for politicians who want to conserve traditional Japanese culture and stand up for the interests of one economic sector. On the other hand I don’t understand why many western countries, including the Netherlands, feel so strongly about it. As long as it is done sustainably, I don’t see the difference between killing a cow and killing a whale.’

Emiko Onoki, MSc Organic Agriculture, from Tokio.

‘My parents were still given whale meat to take to school, but hardly anyone eats it anymore now. Most of the people I know who are definitely in favour of whale hunting work at the ministry of agriculture and fisheries, where it is the done thing. Or they are simply staunch nationalists. Nationalism is an increasingly major factor now that conservatism is increasing worldwide. More than anything, this is a matter of identity. It is getting on our nerves in Japan that the west decides what is good and what is bad. I think it’s good that people stand up for Japan’s cultural identity. Only I don’t believe our minister’s argument that whales are being caught for the sake of science. He says research on the whale population will show whether it is big enough to be hunted sustainably, but you don’t have to kill them to find that out, do you? 


resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 1

 • D. O.

  @ Satoshi Akaike - Ik vind je betoog naïef. Een koe is in luttele seconden dood, waar het bij een walvis tot wel een uur kan duren. Zie me alsjeblieft niet als een idealist. Een gazelle lijdt ook als hij door een leeuw wordt gedood. Maar een uur is wel iets te van het goede. Bovendien is de mens in zo grote getale aanwezig en zo ingrijpend de wereld aan het veranderen dat we wel moralistisch moeten handelen (ook al gebeurt dat vaak niet).
  Je praat over duurzaamheid, maar dat is nou juist het geval, dat gebeurt niet. De walvisvaart is een miljoenenbedrijf en mensen kunnen nou eenmaal moeilijk dingen loslaten die zeer winstgevend zijn. Ik hekel dan ook de manier waarop Japan zich door bochten wringt en misbruikt maakt van de clausules van het internationale verdrag betreft de walvisvaart.

  @ Emiko Onoki - Het is volgens mij niet een identiteitskwestie, maar een economische kwestie. Een sector van de Japanse economie waar de Japanse overheid de teugels stevig in handen heeft, juist omdat het zo betwist wordt. Ik kan mij ook moeilijk voorstellen dat een doorsnee Japanner, als hij of zij de details weet, trots kan zijn op dit deel van zijn cultuur.
  Ik vind dat het Westen (of welke land of persoon dan ook) het volste recht heeft om hier ten alle tijden zich kritisch hierover uit te laten, want deze walvissen zijn net zoveel van mij als ze van jou zijn, als van de toekomstige generaties.
  Verder spreekt jij over moraliteit. Ik vind dat als een walvis (of welk dier dan ook) onnodig lijdt door toe doen van de mens dat dat amoreel gedrag is. Een fenomeen wat we moeten bestrijden. Ik vind dan ook dat cultuur altijd ondergeschikt is aan moraliteit, in dit geval onnodig lijden van dieren.
  En nee, Nederland is zeer zeker niet heilig. De slavernij was ooit een onderdeel van onze cultuur. Een zeer amorele onderdeel van onze cultuur die wij gelukkig hebben hebben afgeschaft. Ik identificeer mijzelf als een Nederlander die gelukkig is dat dit onderdeel uit zijn cultuur verdwenen is.

  Ik hoop ook dat landen die de walvisvaart bedrijven gaan in zien dat het anders zou moeten en op ze minst de walvisvaart gaan hervormen, dan wel geheel afschaffen.


Re:act