Nieuws - 1 januari 1970

Jan Verkaik | Schapenhouderij

Jan Verkaik | Schapenhouderij

Jan Verkaik Schapenhouderij

Naam Jan Verkaik, 26 jaar

Project Low input-schapenhouderij

Instituut Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden

Budget 110.000 gulden op jaarbasis

Aanvang project 1995

Looptijd Vier ontwikkelingsjaren en oon afrondingsjaar

Financiers LNV en bedrijfsleven

Partners Geen

Wij hebben een duurzaam systeem voor de schapenhouderij ontwikkeld tegen zo laag mogelijke kosten. De aanleiding is de slechte rentabiliteit in de sector. We hebben daarbij gekeken naar de Engelse manier van schapen houden. De schapen lammeren laat af, in mei, zijn altijd buiten en krijgen geen krachtvoer. Het gras wordt niet bemest met stikstofkunstmest, wel met fosfaat. Mede daarom lopen de schapen op een gras-klaverweide, omdat klaver luchtstikstof bindt.

Het eerste jaar hadden we veel lammersterfte. Daarom hebben we wat aanpassingen doorgevoerd die afwijken van het Engelse houderijprincipe. Bij extreem slecht weer of als de ooien zwaar lammeren mogen ze bijvoorbeeld met hun lammeren maximaal een dag in een legertent doorbrengen. Nu hebben we tot veertien dagen een lammersterfte van twaalf 340 dertien procent. Dat is vergelijkbaar met het praktijkgemiddelde, blijkt uit LEI-cijfers.

Uit oogpunt van arbeidsbesparing laten we de ooien zoveel mogelijk zelf lammeren en beperken we het aantal controles. Bij ons lammerde afgelopen jaar 28 procent helemaal zelf af.

Alles bij elkaar besparen we behoorlijk op arbeid. Exclusief administratie kost het bedrijfssysteem ons 2,5 uur per ooi per jaar. Hoeveel dat normaal is, is niet geregistreerd. Maar van de begeleidingscommissie hoorden we dat het meestal zo'n zes tot acht uur per ooi kost.

We wilden ook besparen op het aspect gezondheid. Dat is slechts beperkt mogelijk. Het aantal ontwormingen is bijvoorbeeld even hoog als normaal. Doordat we vrij intensief beweiden, 180 ooien met lammeren op tien hectare, is er een te grote kans op herbesmetting.

We realiseren een meeropbrengst per ooi. Wel brengen de lammeren bij ons minder op, omdat we ze eerder moeten verkopen. Gras en klaver zijn al op als ze nog niet slachtrijp zijn. Maar we besparen op de huisvestingskosten. We hebben dus geen onderhoud- en afschrijvingskosten, we hebben geen kosten voor krachtvoer en nauwelijks voor bemesting. Hierdoor valt ons saldo per ooi beter uit.

In september sluiten we het onderzoek af met een themadag. We zijn nog bezig de resultaten te verwerken in een model, zodat je ook conclusies kan trekken over afzonderlijke onderdelen van het low input-systeem. Bijvoorbeeld wat het effect op de arbeidsopbrengst is als de ooien in maart in plaats van in mei lammeren.