Nieuws - 1 januari 1970

Jac Niessen, wetenschapsvoorlichter Wageningen UR

Jac Niessen, wetenschapsvoorlichter Wageningen UR

Jac Niessen, wetenschapsvoorlichter Wageningen UR


,,Als frequent gebruiker van de interliner naar Arnhem mag ik toch wel
constateren dat deze buslijn hoort tot de betere voorbeelden van een-en-
twintigste eeuws openbaar vervoer. Helaas, binnenkort niet meer.
Tijdens de reis die ik afgelopen donderdag met lijn 336 maakte deelde een
Connexxion-medewerker de passagiers persoonlijk een envelop uit. ‘Dat
belooft niet veel goeds’, merkte mijn buurvrouw nog op voordat ze de brief
ontvouwde. En inderdaad, de beste verbinding van Wageningen naar Arnhem
wordt opgeheven. In de spits gaan er vier busverbindingen per uur af. In de
daluren twee. Bezuinigingen zijn de bron en treffen de 336 om pijnlijker
ingrepen te voorkomen, aldus de brievenschrijvers. Maar er zijn ook
lichtpuntjes. Lijn 251 die tweemaal per uur Wageningen aandoet, gaat in de
spits vier maal tuffen. Bovendien is lijn 86 er ook nog, al is de reistijd
langer doordat de bus vaker stopt en Wageningen via diverse buurtschappen
in slalom nadert. Dat wordt proppen straks, want wie neemt er nu een omweg?
In de interliner stak een geroezemoes op, zodat je bijna niet kon horen dat
de Connexxion-beambte nog tegen de chauffeur zei het ook erg te vinden maar
er toch zeer voldaan over te zijn dat de busmaatschappij de passagiers zo
goed informeerde. Je vraagt je af of het niet tijd wordt om een eigen
vervoersonderneming op te richten: Wageningen UR Transport Services.