Nieuws - 27 juni 2013

Jaarverslag: DLO minder geld van ministerie

Universiteit krijgt juist méér van de overheid.

DLO krijgt van het overheid steeds minder geld voor onderzoek. Dat blijkt uit het jaarverslag 2012 van Wageningen UR. De omzet van 343 miljoen euro was vorig jaar voor 43 procent afkomstig van het ministerie van Economische Zaken. In 2010 was dat 48 procent van de omzet, vijf jaar geleden lag het nog boven de 50 procent.
Daarentegen haalt DLO steeds meer omzet uit de markt. Vorig jaar was dat155 miljoen euro. Bij dit contractonderzoek namen de opdrachten van de EU, bedrijven en provincies toe, maar ook hier namen de opdrachten van het ministerie af.
Positief resultaat
De universiteit kreeg vorig jaar wel meer geld van het ministerie van EZ. Dat komt omdat het aantal studenten en promoties wederom toenam. Ondanks een efficiencykorting van het ministerie ontving de universiteit daardoor 292 miljoen euro, enkele miljoenen meer dan het jaar ervoor. Ook de derde geldstroom van de universiteit steeg, tot een bedrag van 81 miljoen. Zowel DLO als de universiteit haalden in 2012 een positief resultaat van respectievelijk 6 en 5 miljoen euro. Voor dit jaar verwacht de raad van bestuur een tekort voor de universiteit, vanwege extra huisvestingskosten (Orion) en een dipje in de inkomsten uit contractonderzoek.