Nieuws - 3 februari 2016

Jaar van de waarheid voor VIC Sterksel

tekst:
Albert Sikkema

2016 wordt het jaar van de waarheid voor het varkensinnovatiecentrum (VIC) van Wageningen UR in Sterksel. Dat zegt de nieuwe bedrijfsmanager Theo Duteweerd tegen Boerderij. ‘We moeten zwarte cijfers schrijven. Zo niet, dan sluit het onderzoekscentrum.’

Duteweerd, die ruim tien jaar in het bestuur zat van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), is sinds 1 januari de opvolger van Han Swinkels in Sterksel. Hij is voor de periode van een jaar benoemd door Wageningen UR. Dit is namelijk een overgangsjaar voor het varkensinnovatiecentrum. Er moet een onderzoeksprogramma komen met financiering.

Duteweerd heeft momenteel veel afspraken staan met het bedrijfsleven. ‘Ik hoor graag hun kijk op de zaak, welk onderzoek en innovatie belangrijk is. Dat is goede input voor het toekomstplan van VIC Sterksel.’ Uiterlijk in de zomer moet duidelijk zijn of er perspectief is voor Sterksel en hoe het centrum verder gaat, zegt Duteweerd.

Een belangrijke optie is dat de varkenshouders, verenigd in de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), investeren in praktijkonderzoek in Sterksel. Daarbij streeft de POV ernaar dat zo’n onderzoeksprogramma algemeen verbindend wordt verklaard door het ministerie van Economische Zaken, zodat alle varkenshouders gaan meebetalen aan het praktijkonderzoek. Deze AVV-procedure loopt echter nog.

Daarnaast kijkt Duteweerd of de bedrijven samen onderzoeksvoorstellen willen indienen, bijvoorbeeld in de topsector Agri&Food. ‘Ik wil niet wachten op externe partijen, we moeten zelf aan de bak’, licht hij toe tegen Resource.

Hij wil voortaan in ieder onderzoeksrapport van het VIC vermelden wat de boer met iedere innovatie kan verdienen. ‘Met de producentenorganisatie heeft de varkenshouder direct invloed op het onderzoek dat wij doen. Met het productschap Vee en Vlees was dat niet zo.’ Vorig jaar liep de onderzoekfinanciering vanuit het productschap ten einde. Als gevolg daarvan werd het personeelsbestand van VIC Sterksel afgelopen jaar al gehalveerd tot 7,5 formatieplaatsen. Duteweerd wil dat er weer een meerjarig innovatieprogramma wordt gefinancierd vanuit de varkenshouderijsector.