Nieuws - 5 februari 2009

JONGE LEI-MEDEWERKERS ZOEKEN ELKAAR OP

Het LEI heeft sinds kort een eigen jongerenorganisatie, Jong LEI. Het is een netwerk waarbinnen jonge medewerkers elkaar leren kennen en kennis uitwisselen. De oudere collega’s vragen zich af waarom zij nooit op het idee gekomen zijn.

In oktober was de officiële kick-off. ‘We hebben alle jonge medewerkers uitgenodigd, en iedereen die er minder dan drie jaar werkte’, vertelt Karen Hoogendam, bestuurslid van Jong LEI. ‘Veel mensen die net beginnen met werken wonen in een nieuwe omgeving en kennen het bedrijf en de collega’s nog niet. We willen elkaar ontmoeten op een informele manier. Op die manier leer je snel veel mensen kennen en kun je ervaring uitwisselen.’
Hoogendam vindt ook het contact met andere organisaties belangrijk. ‘Met Jong LNV en Jong ASG organiseren we een bijeenkomst over ethiek. Verder willen we met Jong EZ over energie en biobased economy praten. Behalve de feesten willen we dus ook inhoudelijk bezig zijn. We gaan twee tot drie keer per jaar een activiteit organiseren. Corporate Human Resource Management heeft erg enthousiast gereageerd en denkt erover dit soort clubs WUR-breed aan te moedigen. En mensen die hier al langer werken, vragen zich af waarom ze het zelf niet bedacht hebben. Misschien gaan ze wel een senioren-LEI oprichten.’