Nieuws - 1 januari 1970

Italiaan wil geen Duitse bio-pizza

Het Wagenings onderzoek voor de biologische landbouw is wel belangrijk, maar moet nog belangrijker worden. Meer samenwerking met partners van buiten is volgens het LNV nodig om het maatschappelijk rendement aan te tonen. Producenten van biologische voeding hebben vooral meer onderzoek nodig naar consumentengedrag.

Het Wagenings onderzoek voor de biologische landbouw moet zijn maatschappelijk rendement aantonen, en meer doen aan kennismanagement.
‘Wageningen UR heeft een veelheid aan deskundigheid, maar die wordt niet altijd voldoende benut. Hierdoor blijven soms vragen onopgelost. Wageningen zal meer moeten doen aan kennismanagement en ontschotting’, zei mr Roel Bol, directeur Industrie en Handel bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Bol was een van de sprekers op de jaarlijkse IBL-dag van het Innovatiecentrum Biologische Landbouw van 23 november.
Bol riep de Wageningse onderzoekers rond biologische landbouw ook op meer samen te werken met andere spelers: op het gebied van diergezondheid met Utrecht, voor logistiek met TNO en voor marketing met Erasmusuniversiteit Rotterdam en Nijenrode.
Het ministerie wil voor de komende drie jaar 60 miljoen euro uittrekken voor het stimuleren van biologische landbouw. Hiervan gaat ruwweg de helft naar onderzoek. Dit betekent volgens Bol wel dat onderzoekers hun maatschappelijk rendement moeten aantonen. ‘Het bedrijfsleven vindt dat we meer in de sector zelf moeten investeren en dat er wel wat minder geld naar onderzoek mag gaan’, hield hij het publiek voor. De sector heeft volgens hem vooral informatie nodig over consumentengedrag, want ‘zonder vraag, geen markt voor biologische producten en dus geen omschakelaars’. Dat was volgens hem ook een van de redenen om de omschakelpremie af te schaffen.
De Italiaanse hoogleraar Landbouweconomie prof. Raffaële Zanoli presenteerde een onderzoek naar consumentengedrag en biologische voeding in verschillende Europese landen. Zo is in zuidelijke landen de smaak van een product allesbepalend, terwijl in het noorden het vertrouwen in voeding en milieu of dierenwelzijn belangrijker is. Doordat de biologische voedingsmarkt in Europa een sterk noordelijke oriëntatie heeft, komen er soms producten op de markt die onverkoopbaar zijn. Zanoli: ‘Een Italiaanse consument zal geen biologische diepvriespizza kopen als die uit Duitsland komt.’ / GvM