Nieuws - 1 januari 1970

Isolatie van veehouderij noodzaak

Isolatie van veehouderij noodzaak

Isolatie van veehouderij noodzaak

De productie en verwerking van dierlijke eiwitten moeten volledig
geïsoleerd worden van de rest van de maatschappij. Alleen dan zijn
infectieziekten die van dieren op mensen over kunnen gaan, te voorkomen.
Die boodschap hield Jan Slingenbergh, official bij de FAO, zijn gehoor voor
tijdens het seminar over dierziektes op 21 november, georganiseerd door het
IAC.
De aandacht voor dierwelzijn en ‘natuurlijk’ produceren is te ver
doorgeslagen, vindt Slingenbergh. Onderzoekers en beleidsmakers moeten veel
meer oog hebben voor de gevaren die de intensieve veehouderij dichtbij
stedelijke agglomeraties oplevert voor de mens. De van oorsprong
dierenarts, die voor zijn werk de hele wereld bereist, constateert dat
besmettelijke dierziektes wereldwijd toenemen en zich steeds verder
verspreiden. ,,De druk wordt overal groter: in Azië, China, de hoorn van
Afrika neemt de veehouderij toe.'' Ook de druk op de Europese Unie (EU)
wordt groter, betoogt Slingenbergh. Met strenge maatregelen zijn epidemieën
wel in de hand te houden, maar de uitbreiding van de EU in oostelijke
richting maakt de kans op besmettelijke dierziekten veel groter. Bovendien
is verspreiding van ziektes uit Afrika en Oost Europa en Azië niet tegen te
houden. De meeste dierziektes van lijst A en B van de
wereldgezondheidsorganisatie voor dieren OIE zijn daar vrijwel continu
aanwezig. Hierbij gaat het om zeer besmettelijke ziektes waarvoor landen
speciale maatregelen moeten nemen om ze uit te roeien en die de handel in
de dieren beperken.
De overheid moet daarom een ander beleid gaan voeren, vindt Slingenbergh.
De bulk aan productie en verwerking van dierlijke eiwitten moet volledig
afgescheiden worden van de rest van de samenleving. Daarnaast kan nog best
een deel van de dieren op extensieve wijze gehouden worden, in vrije
uitloop. Maar dan gaat het meer om hobbydieren. ,,Er kan niet gespot worden
met voedselveiligheid. Daarom is isolatie geboden. Ik zeg niet dat het
wenselijk is vanuit welzijn geredeneerd, maar er is gewoon geen ontsnappen
aan als het gaat om ziektekiemen die een gevaar zijn voor de mens.'' |
J.T.