Organisatie - 1 januari 1970

Is vitaal water een sprookje?

5

Het is ongekend populair: vitaal water. Veel mensen hebben tegenwoordig bergkristallen in de waterkan omdat ze denken dat ordinair kraanwater daardoor verandert in helend vocht. Ook stroompjes in de tuin zouden wonderen doen. Kwakzalverij waar een wetenschapper zich verre van moet houden, zou je denken. Maar promovendus ir Cees Kamp gaat het fenomeen serieus onderzoeken.

Kamp is afgestudeerd in de scheikundige technologie aan de TU Delft en is sinds een jaar promovendus bij de Wageningse sectie Milieutechnologie. ‘Ik signaleer dat steeds meer bedrijven zich bezig houden met watervitalisering. De meeste vind je in Zuid-Duitsland en Oostenrijk, waar watervitaliseringsystemen veel meer worden geaccepteerd dan in Nederland. Het fenomeen van watervitalisering wordt binnen de wetenschappelijke wereld meestal ontkend.’
De promovendus denkt intuïtief dat er wel wat zinnigs schuilt in de nieuwerwetse volkswijsheid. Hij wil daarvoor bewijzen leveren door nauwgezette metingen te doen. Hij test het fenomeen in de rioolwaterzuivering. In bioreactoren met een vitaliseringsysteem - ondermeer buisjes met daarin gemalen bergkristal die in de reactor worden gehangen – wil hij de bacteriële omzetting van ammonium in nitriet en nitraat meten. Kamp acht het mogelijk dat deze natuurlijke waterzuivering door ‘vitaal’ water wordt gestimuleerd.
Zijn promotor, hoogleraar biologische kringlooptechnologie prof. Cees Buisman, is enthousiast. ‘Het fenomeen gevitaliseerd water is zeer omstreden, dat is zo. Maar Kamp pakt het wetenschappelijk aan. Hij gaat meten of de bacteriële omzetting in een gewone bioreactor verschilt van de reactor met vitaliseringsysteem. Als wetenschapper is het vervolgens belangrijk om te kijken of het effect reproduceerbaar is.’
Prof. Wim Rulkens van de sectie Milieutechnologie vindt het vitaliseren van water ook niet per definitie onzin. ‘Kamp probeert de effecten van watervitalisering te kwantificeren. Je hoeft de vraag waarom het bepaalde effecten heeft, niet per se te beantwoorden als wetenschapper. Twintig jaar geleden was er een hele discussie over het toepassen van magneten op waterleidingen. Dat vonden de mensen ook zweverig. Later bleek dat je hiermee de aanslag van kalk vermindert. Je kan de magneetsystemen nu kopen in de winkel.’
Tot nu toe zijn het met name private instituten die resultaten van onderzoek naar watervitalisering op hun internetsite zetten. En bij veel van die publicaties zet Kamp zelf vraagtekens. ‘Aan sommige onderzoeksmethoden hecht ik weinig waarde. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de huidweerstand bij de meridiaanpunten - bekend van accupunctuur - als mensen gevitaliseerd watert drinken. Dit vind ik moeilijk verteerbaar. Want deze weerstand verandert ook als mensen bijvoorbeeld even lachen. Het aantonen van het effect van het water is dan natuurlijk twijfelachtig.’
Kamp is van plan zich wel aan alle wetten van de wetenschap te houden. Zijn promotor prof. Buisman: ‘Misschien blijkt het fenomeen een grote farce, maar misschien is het onderzoek ook een opstapje naar een grotere ontdekking. Wellicht kunnen we zo eenvoudig bacteriegroei in waterzuivering stimuleren, of misschien remt het juist bacteriegroei af. Dan is dit bruikbaar voor de voedingsmiddelenindustrie. Alle grote doorbraken zijn gedaan op gebieden die eerst omstreden waren. Kijk naar de magnetron.’ / HB

Re:acties 5

 • H. v. Mourik

  Masaru Emoto zijn werk is onopgemerkt gebleven. Hij was zondermeer zijn tijd vooruit. Jullie ongevoeligheid en blinde geloof in de moderne religie 'wetenschap' ten spijt. Lees het langere en betere commentaar van George A. / 4 september 2019, een keer goed. Hij gebruikt maar een argument en sterk. Gedachten en elecriciteit zijn slechts indirect meetbaar en sinds wanneer? Ook is 90% van ons DNA niet zo lang geleden 'junk-DNA' genoemd. Openstaan voor het onbekende is net waar échte wetenschap zijn oorsprong vindt … Arrogantie en onwetendheid ..

  Reageer
 • hans

  als de denkentewetenschap het niet kan meten bestaat het niet. is het niet tijd dat de onnozele misplaatste arrogantie een keer stopt.

  Reageer
  • GeorgeA

   "Als de denkwetenschap het niet kan meten bestaat het niet." Daar zit volgens mij het verschil tussen kennis en intelligentie. Iets meten impliceert dat je weet waar je naar zoekt. Door meer dimensies (of eigenschappen) te meten kun je mogelijk de complexiteit van het onderliggende systeem achterhalen.
   Maar stel dat er een dimensie in het systeem zit die nog onbekend is en dus per definitie niet gemeten kan worden bij gebrek aan een methode. De enige manier om die wel aan te tonen binnen het bestaande bestel is door de in-compleetheid van het meetbare parameterpakket aan te tonen, waarna de "onbekende parameter" zich presenteert als onverklaarbare structurele ruis. Op dat moment wordt de intelligentie aangesproken. "Wat zou die ruis kunnen veroorzaken?", hypothese stelling o.b.v. aanwezige kennis, gevolgd door "Hoe zou ik dat kunnen kwantificeren.", de ontwikkeling van een meetmethode.
   Algemeen geldt dat ruis, onverklaarde variatie in resultaten, wordt gezien als negatief. Maar ruis meetbaar maken, verklaren, controleren en inzetten als stuur parameter heeft wel tot grootse resultaten geleid. Van Stonehenge, seizoen voorspelling, tot de kwantum computer, de impliciete aanpak is identiek.
   Goed zaak dat in dit soort risico onderzoek tijd wordt gestopt. Ik heb er de leeftijd niet meer voor, maar ik zou er zo in willen springen.

 • Marco

  Tja, wat beschouw je als "klaar"? Volgens dhr. ir. Kamp: "Het onderzoek van de Duitse hoogleraar Kröplin neemt waar en bestudeert water zonder direct een conclusie te trekken. Dit soort fenomenologische waarnemingen zoals bv Goethe en Rudolf Steiner die voorstonden, waarbij neutraal geschouwd wordt zonder manipulatie, zijn (helaas) in de wetenschappelijke wereld wat naar de achtergrond geraakt."

  Dhr. ir. Kamp is er waarschijnlijk niet op gepromoveerd: http://www.watiswater.nl/over-cees-kamp

  Reageer
 • Johan Venema

  Is dit onderzoek al klaar?

  Reageer

Re:ageer