Nieuws - 24 mei 2007

Is het erg dat de studentenraad verdwijnt?

De verkiezingen voor de studentenraad van Wageningen Universiteit zijn deze week begonnen, precies op het moment dat de discussie over mogelijke opheffing daarvan hoog oplaait. De raad van bestuur wil vier inspraakorganen samenvoegen tot één. De medezeggenschap wordt daar een stuk overzichtelijker van. Maar wat zijn de consequenties voor de positie van studenten?

183_opinie_0.jpg
Anne-Marie Kortleve, oud-voorzitter van de studentenpartij VeSte
‘Ik ben natuurlijk tegen! Allereerst omdat studenten op deze manier in de massa van zo’n grote raad verdwijnen. De studentenraad is al niet zo bekend bij studenten. Ze weten vaak niet goed waar die zich inhoudelijk mee bezighoudt. Maar als de studentenraad opgaat in de nieuwe medezeggenschapsraad zal het nog moeilijker worden om te laten zien wat er voor studenten wordt gedaan.
Verder kan de studentenraad in de huidige situatie nog vrij regelmatig overleggen met de raad van bestuur. Toen wij vorig jaar een voorstel deden voor het verbeteren van afstudeerplekken, kregen we daar direct een reactie op. Er was echt opbouwende interactie. Ik stel me voor dat, als ze straks met zes studenten in een grote vergadering zitten, voorstellen zullen verzanden in de centrale raad en op niks uit zullen lopen.
Het lijkt me ook niet praktisch. Stel dat de studentenraad de bestuursbeurzen aan de orde stelt, dan zullen vertegenwoordigers van DLO daar waarschijnlijk niet veel over te zeggen hebben.
En ik vind de timing opmerkelijk. Het is bijna vakantie. Volgens mij wil de raad van bestuur dit voorstel er nu snel even doordrukken. Straks zijn er verkiezingen geweest en dan blijkt opeens dat er maar zes vertegenwoordigers komen, in plaats van twaalf. Dan kan de helft alsnog niet aan de slag en dat lijkt me een onterechte situatie.’

Benjamin Jongenburger, tweedejaars Internationale ontwikkelingsstudies[img]
‘Als de studentenraad de enige manier is om de belangen van de student bij de universiteit te behartigen, dan ben ik tegen. Maar zolang er vertegenwoordiging blijft bestaan, interesseert het me niet hoe dat gebeurt.
Ik weet trouwens niet veel van de studentenraad. Volgens mij zijn er nu drie fracties: de PSF, de CSF en nog eentje... Ik hou me er totaal niet mee bezig dus ik weet niet wat ze tot nu toe bereikt hebben. Misschien weet ik niet wat ik zou missen.
Ik vind het wel belangrijk dat de regeling Financiële Ondersteuning Studenten bestaat, want ik wil misschien in de toekomst nog een keer een bestuur doen. Ook is de kwaliteit van onderwijs belangrijk, maar vanuit de studieverenigingen zijn daar ook commissies voor. Zolang er door iemand op dit soort thema’s wordt gelet, maak ik me niet druk om het verdwijnen van de studentenraad.
Of ik ga stemmen deze week? Ik wist niet dat er verkiezingen waren.’

Mattijs Smits, lid van de studentenraad voor de Progressieve Studenten Fractie[img]
‘De studentenraad heeft nu twee soorten macht. Ten eerste staan we dicht bij de studenten, zijn we fulltime bezig met onze functie, gaan we naar feestjes, weten we wat er speelt voor studenten en schrijven we voorstellen voor verbeteringen. Daarnaast hebben we ook formele rechten: in principiële conflicten kunnen we op onze strepen gaan staan. We proberen wel altijd gezamenlijke oplossingen te vinden, maar als het moet kunnen we voorstellen tegenhouden.
In het nieuwe systeem zal er veel minder vergadertijd zijn voor onze ideeën en verdwijnen de formele rechten voor een groot deel. Andere belangengroepen hebben allemaal nog een vertegenwoordigend orgaan onder de nieuwe medezeggenschapsraad. Voor studenten komt die er niet. De raad van bestuur probeert ons te paaien met informeel overleg. Er komt een schaduwfractie die informeel overleg mag plegen met de rector en de vergadering mag adviseren, maar ze heeft geen stemrecht.
Zaken waar de studentenraad zich dit jaar mee bezig heeft gehouden zijn bestuursbeurzen voor studenten, internationalisering, het niveau van Engels in het onderwijs, maar ook hele praktische zaken zoals de verhuizing naar de Born en plekken voor studieverenigingen. Voor dit soort praktische dingen zal er in de nieuwe situatie weinig aandacht zijn. En de grotere raad zal op een abstracter niveau opereren. Ik ben bang dat de afstand tot de student dan veel groter wordt.’

David Zwaans, tweedejaars Bedrijfskunde[img]
‘Het lijkt me geen slimme zet om de vier raden bij elkaar te voegen. Al hangt het er wel vanaf wat er voor in de plaats komt. De stem van de student moet net zo sterk blijven als hij nu is. Inspraak is erg belangrijk.
Wel blijkt het steeds weer moeilijk te zijn om studenten te vinden die in de studentenraad willen. Dit is natuurlijk niet de kern van het probleem, maar het wordt wel ondervangen in het nieuwe stelsel.
Vanuit de raad van bestuur gezien vind ik het niet meer dan logisch dat ze dit voorstel doen. Ze willen zelf efficiënter werken. Maar op deze manier worden we een kennisfabriek, een groot concern waar de student opeens veel minder te zeggen heeft. Terwijl de student juist je belangrijkste klant is, en je belangrijkste klant moet je niet uit het oog verliezen.
Bij veel universiteiten en hogescholen hebben studenten minder inspraak dan hier. Ik heb in de medezeggenschapsraad van de hogeschool in Ede gezeten, ook een kleine instelling. Via het informele circuit is het makkelijk je stem te laten horen. Juist omdat we zo’n kleine universiteit zijn moeten we dat vasthouden. Het is echt karakteristiek voor Wageningen.’

Bernard Gildemacher, docent Plantenteelt aan Van Hall Larenstein en lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de hogeschool[img]
‘Wij hebben ons daar als raad nog niet over uitgelaten. Dat komt een beetje doordat we nog volop bezig zijn met het fusieproces van Van Hall en Larenstein. Tot nu toe is dat alleen nog een bestuursfusie, maar voor september moeten ook de afzonderlijke medezeggenschapsraden verdwijnen. Het is dus niet zo handig dat de raad van bestuur nu al komt met voorstellen om de medezeggenschapsstructuur totaal te veranderen.
Op zich ben ik van mening dat VHL in de plannen een behoorlijke plaats toebedeeld krijgt, dus daar ben ik niet heel erg tegen. Ik ben me ervan bewust dat de studentenraad van de universiteit straks dreigt te verdwijnen. Maar voor onze studenten zou er niet zo heel erg veel veranderen. Wij hebben op zich goede ervaringen met studenten in de medezeggenschapsraad, op gelijke voet met het personeel.
Waar ik wel tegenop zie is dat ik straks ontzettend veel op mijn bord zou krijgen wat maar in beperkte mate relevant is voor ons. Bovendien is het maar afwachten of we dingen die van belang zijn voor VHL voldoende op de agenda kunnen krijgen.’