Nieuws - 17 april 2008

Is er behoefte aan een honours programme?

Een honours programme voor excellente studenten kan een goede aanvulling zijn op het gewone studieaanbod aan Wageningen Universiteit, vindt de Progressieve Studenten Fraktie (PSF). Zeer gemotiveerde en goede studenten op zoek naar een uitdaging mogen van de fractie aan dat programma deelnemen. Maar zitten studenten erop te wachten?

opinie_0_523.jpg
Merel Collenteur, student Biologie
‘Ik weet niet of zo’n honours programme iets voor mij zou zijn. Het hangt er natuurlijk erg vanaf welke onderwerpen er aan bod komen. Maar je zou bijvoorbeeld aandacht kunnen schenken aan nieuwe ontwikkelingen. Ik zou er wel eigen tijd in willen stoppen, om op die manier een plus op mijn curriculum te krijgen. Ophoging van je cv is sowieso wel handig. Maar niet elke periode leent zich ervoor om zoiets aanvullends te doen. Er zijn periodes dat je echt niet toekomt aan wat extra’s in de avonduren. En als het programma alleen bestemd is voor studenten die het gewone studieprogramma heel gemakkelijk afgaat, dan weet ik niet of ik ervoor in aanmerking kom.
We hebben nu natuurlijk al de capita selecta’s waarin je extra kennis opdoet. Die zijn soms ook ’s avonds in je eigen tijd. Dat is wel een leuke manier om er extra dingen bij te leren. Ik denk niet dat ik een vakantie zou opgeven om het honours programme te volgen. Aan de andere kant zou ik het wel aantrekkelijk vinden om een zomercursus te doen op een andere universiteit. Dan zie je ook eens hoe het daar is. Daar leer je ook van.’

Rafa Navarro, student Environmental Sciences[img]
‘Een plusje op mijn curriculum, dat zou wel goed zijn. Alles wat mijn ontwikkeling als student ten goede komt juich ik toe. Aan de andere kant, we hebben een vrij druk programma met het inleveren van papers en het volgen van werkgroepen. Soms heb je de vakanties nodig om de achterstand die je hebt opgelopen weer in te halen. Ik weet niet of ik er zelf voor in aanmerking zou komen, maar ik zou er zeker geen moeite mee hebben om de vakanties ervoor op te offeren. Goede studenten kunnen zo’n extra programma zeker wel aan.
Onderwerpen die in zo’n honours programme aan bod komen, zouden wat mij betreft vooral moeten aansluiten bij de praktijk. Niet extra theoretische kennis is van belang, maar hoe je die kennis in de praktijk kunt toepassen. Ik zou graag willen dat we ons meer bezig zouden houden met de dingen die werkelijk gaande zijn, in plaats van de theorie.’

Harrie Lövenstein, in 1984 afgestudeerd in de Tropische plantenteelt[img]
‘Toen ik hier zat vond ik het prachtig wat ik leerde, en ik zou toen misschien ook wel behoefte gehad hebben aan zo’n extra honours programme. Maar als student weet je eigenlijk toch niet goed wat belangrijk is. Je bent vooral inhoudelijk bezig en je hebt weinig aandacht voor de tools. Je moet het zo zien: de student leert precies wat er op zijn bord ligt, maar krijgt de kennis niet hoe hij het bestek moet gebruiken. Dat geldt voor tropisch onderzoek misschien meer dan voor ander onderzoek, dat meer gericht is op Nederland.
Achteraf denk ik dat het in mijn tijd vooral ontbroken heeft aan toepassingsgerichte kennis en niet zo zeer aan vakinhoudelijke kennis. Het gaat uiteindelijk na je studie om de manier waarop je je kennis kunt inzetten en toepassen. Studenten leren nu ook hoe ze fondsen moeten verwerven, vroeger was daar minder aandacht voor. Sinds ik weg ben is er wel meer aandacht gekomen voor de bedrijfsmatigheid en misschien wordt er in de stages ook wel meer aandacht aan besteed. Daar zou je ook de kansen moeten krijgen om je talenten extra te ontwikkelen.’

Nicolas Douchet, student Agrarische economie[img]
‘Ik ben hier net één maand en er zijn voor mij nog zoveel dingen te doen binnen het normale studieprogramma, dat ik nog weinig behoefte heb aan extra dingen. Hoewel het wellicht wel goed zou zijn voor mijn CV.
Ik geloof niet dat ik gauw zou deelnemen aan zo’n programma, tenzij het zo interessant is dat ik daar voor gemotiveerd zou zijn. Als het goed is voor mijn cv, dan is dat een extra motivatie natuurlijk om je in iets nieuws te verdiepen. Maar ik zou toch graag willen dat het een extra plus geeft voor mijn studie.
In Frankrijk, waar ik vandaan kom, zijn er wel soortgelijke programma’s, bijvoorbeeld op het gebied van milieustudies.’

Emanuelle Noirtin, student Environmental Sciences[img]
‘Het lijkt me een heel goed idee om dat soort programma’s aan te bieden voor excellente studenten. Ik vrees alleen dat het dan voor mij niets zou zijn. Ik ken wel studenten die heel goed zijn, of gemotiveerd om zoiets te doen. Als ik zelf zo’n programma zou volgen, dan zou het er mij om gaan om meer te weten te komen over hoe beleid tot stand komt, hoe de Europese politiek invloed heeft op milieuonderwerpen waar ik me mee bezig houd. Of bijvoorbeeld een programma over nieuwe technologieën. Niet zo zeer om nieuwe technologieën te leren, maar wel wat die zouden kunnen opleveren, welke kansen ze zouden kunnen bieden.
Of je zo’n programma gaat volgen hangt natuurlijk af van de tijd die je ervoor beschikbaar hebt. Er zijn periodes dat de studie zelf zoveel tijd vergt, dat je er echt niet aan toe komt daarnaast nog iets extra’s te doen. Het lijkt me een goed idee, maar misschien wat lastig te implementeren.’