Nieuws - 31 januari 2002

Irrigatieonderwijs gaat vooral over mensen

Irrigatieonderwijs gaat vooral over mensen

Docenten van de leerstoelgroep Irrigatie en Watermanagement vroegen op 23 januari wat studenten verwachten van de nieuwe opleiding Land and Water Management, die op 1 september begint als de opvolger van de eerder gefuseerde opleiding Tropisch Landgebruik. De vooral internationale MSc-studenten zetten hier en daar vraagtekens bij de 'sociotechnische' benadering van de groep.

Prof. Linden Vincent legde uit dat studenten op veel plaatsen in de wereld een puur technische opleiding voor ontwerp van irrigatiesystemen kunnen krijgen, maar nergens een interdisciplinaire opleiding die ook de sociale en economische aspecten meeneemt. Gezien het frequente falen van irrigatieprojecten, juist door gebrek aan inzicht in de sociale kant van de zaak, is dat wat de Wageningse groep wil bieden. Veel studenten zagen daar ook wel het belang van in, maar vonden dat de groep bij werving van studenten duidelijker moet maken dat het een sociaal-technische opleiding is. Nu kan het voorkomen dat een buitenlandse student naar Wageningen komt in de veronderstelling een harde techneut te worden, terwijl ze daarvoor beter elders een andere opleiding kunnen doen, zei ook Vincent.

Studenten merkten ook op dat in het westen wellicht meer belangstelling is voor interdisciplinaire probleemoplossers, maar in het Zuiden vaak nog vraag is naar technische specialisten. Werkgevers in ontwikkelingslanden die studenten naar Wageningen sturen, verwachten vaak ook een specialistische technisch ingenieur terug. Dr Frans Huibers zei dat de studenten in Wageningen ook specialist worden. Maar dan specialisten in sociotechnisch irrigatiebeheer, en niet in de constructie van dammen en kanalen. | J.T.