Nieuws - 1 januari 1970

Ir Lidy van der Lugt, leerstoelgroep landschapsarchitectuur:

Ir Lidy van der Lugt, leerstoelgroep landschapsarchitectuur:

Ir Lidy van der Lugt, leerstoelgroep landschapsarchitectuur:


,,Tijdens de dies was de viering niet alleen te volgen in de Johannes de
Doperkerk, maar ook via schermen in het Scheikundegebouw. Dat was bedoeld
voor personeel en studenten die niet in de kerk zouden passen. Op internet,
ergens weggemoffeld onder het persbericht, stond de mededeling dat er
daarna een borrel zou worden aangeboden aan personeel en studenten. Het
Facilitair Bedrijf had daar uitgepakt voor vierhonderd man. Helaas waren er
echter maar om en nabij de vijftien studenten, dat waren vrienden van de
werkstudenten die de receptie draaiden. Verder was er één vutter en één
medewerker. Dat was ik. Wat is Wageningen UR toch een gezellige
organisatie. Dat borreltje werd aangeboden omdat niet iedereen in de kerk
en aula en Hotel de Wereld zou kunnen. Heel aardig om een borrel te
organiseren bedoeld voor alle medewerkers. Maar als ze dit niet te horen
krijgen? Het was nergens duidelijk aangekondigd. De communicatie van
Wageningen UR is heel uitdagend want nog niet bestaand.’’ | J.T.