Nieuws - 1 januari 1970

Ir Fred de Vet, beheerder e-mail- en adressengids op de website van

Ir Fred de Vet, beheerder e-mail- en adressengids op de website van

Ir Fred de Vet, beheerder e-mail- en adressengids op de website van

Wageningen UR

,,De naamsveranderingen van de kenniseenheden schuif ik nog maar even voor
mij uit, tot ik het écht begrijp. Los van de vraag of je de gekozen namen
echt met trots bekendmaakt als iemand op een verjaardagsfeestje vraagt waar
je werkt, zie ik ook praktische bezwaren. De voorgestelde structuur maakt
het de buitenwereld alleen maar moeilijker een onderdeel van Wageningen UR
te vinden. Dagelijks gebruiken zo’n vier- tot vijfduizend mensen onze
Directory Service op internet. Dertig tot veertig procent daarvan komt van
buiten Wageningen UR. De gids maakt gebruik van het zogenaamde LDAP-
protocol, de internationale standaard voor zulke gidsen, waarin je ook
informatie over je organisatiestructuur kwijt kunt. Dit protocol gaat er
echter vanuit dat er sprake is van een logische, eenduidige hark- of
boomstructuur. Takken die aan twee bomen zitten, vallen daar niet echt
onder. Praktisch betekent dit dat we een departement óf bij de
kenniseenheid óf bij de universiteit kunnen onderbrengen, maar eigenlijk
niet bij alle twee. Er is wel een noodverbandje aan te leggen, zo van ‘kijk
ook eens bij’, maar fraai is dat natuurlijk niet.
Een ander probleem voorzie ik bij een geleidelijke invoer. Dan moet bij
Dier alles al onder de kenniseenheid, maar bij Plant nog niet. Je kunt je
hark wel aanpassen, maar dat moet je niet drie of vier keer per jaar gaan
doen. Wat mij betreft onderwerpen we de patiënt slechts aan een eenmalige
operatie.’’ |
G.v.M.