Nieuws - 1 januari 1970

Ir A.P. Minderhoudhoeve

Ir A.P. Minderhoudhoeve

Ir A.P. Minderhoudhoeve

Oude wijn in nieuwe zakken. Dat is het idee van de Ir A.P. Minderhoudhoeve. De onderzoekers willen laten zien dat het gemengde bedrijf in een nieuwe opzet de beste manier is om problemen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en -gezondheid en bodemgezondheid aan te pakken. Daarbij ligt de nadruk op ecologie en technologie

Het proefbedrijf van de Landbouwuniversiteit valt onder de verantwoordelijkheid van het departement Dierwetenschappen. Daarnaast draagt het departement Plant- en gewaswetenschappen bij aan het onderzoek. In 1994 is het bedrijf in Swifterband opgesplitst in twee bedrijven, een geïntegreerde en een ecologisch bedrijf

De bedrijven zijn vrij groot omdat alleen dan de voordelen van een gemengd bedrijf goed tot hun recht komen. Volgens de onderzoekers zijn bij een gemengd bedrijf minder problemen te verwachten met onkruiden en bodemgebonden ziekten en plagen vanwege de ruimere vruchtwisseling. Andere voordelen zijn een regelmatiger arbeidsverdeling en spreiding van het inkomensrisico

Het bouwplan van de Minderhoudhoeve komt min of meer overeen met dat van een gangbaar akkerbouwbedrijf. Afwijkend is de rotatie. Aardappelen en suikerbieten komen hooguit eens in de zes jaar op hetzelfde perceel. Deze gewassen worden afgewisseld door ondermeer grasland. Dat blijft twee of vier jaar liggen waarna het gescheurd wordt. Dit beperkt bodemgebonden ziekten en plagen en onkruidproblemen. Het bedrijf zet zoveel mogelijk vlinderbloemigen in om het gebruik van kunstmeststikstof tot een minimum te beperken. Vlinderbloemigen als rode en witte klaver onderdrukken ook het onkruid, vanwege hun snelle groei en hun horizontale bladstand

Het basisrantsoen van de koeien is opzienbarend. Het percentage afbreekbare celwanden is zeer hoog. Dit betekent dat het zeer structuurrijk en eiwitarm is. De onderzoekers veronderstellen dat de mest van dieren die zijn gevoerd met zulk voer het bodemleven stimuleert

Om de stikstofverliezen te beperken, krijgen de akkerbouwgewassen geen dierlijke mest. Toediening van dierlijke mest in het najaar leidt op de klei tot grote verliezen door uitspoeling. Voor toediening tijdens het groeiseizoen bestaat geen goede apparatuur

Het gemengde bedrijfssysteem heeft wel een paar nadelen. Zo treedt na het scheuren van grasland vaak schade op, bij de teelt van maïs en aardappelen door ritnaalden - de larven van de langpootmug - en bij aardappelen door schurft. Hier is wat aan te doen via zaaizaadbehandeling van maïs of rassenkeuze bij aardappelen, waardoor schade beperkt wordt

Een ander nadeel van het systeem op de Minderhoudhoeve is dat pas ingezaaid grasland weinig draagkracht heeft. Daardoor kan het in het najaar niet meer gemaaid worden, waardoor het gras de klaver weg kan dringen. Ook kunnen weidende dieren net ingezaaid grasland beschadigen

Sabine Mastwijk, Agrarisch recht