Nieuws - 2 oktober 2008

‘Invloed kredietcrisis op landbouw beperkt’

Paniek in de ogen van beurshandelaren en overheden proberen banken te redden. De gevolgen van de financiële crisis voor de agrarische sector vallen voorlopig mee, denken experts van Wageningen UR.
De financiële crisis zal beperkte gevolgen hebben voor de agrarische sector, denkt prof. Arie Oskam, hoogleraar Agrarische Economie en Plattelandsbeleid. Het gaat hooguit om indirecte gevolgen. Oskam: ‘De crisis heerst in de VS en slaat hier en daar over naar de EU. Waar dat gebeurt, grijpen EU-landen in. Dit gaat grotendeels voorbij aan de landbouw.’
Kern van de financiële crisis zit in de huizenmarkt in de VS, legt Oskam uit. De oorzaak is het te veel stimuleren van huizenbezit daar. Het is nog maar de vraag of de crisis over zal slaan naar wat Oskam de ‘reële economie’ noemt, dus of de financiële crisis ook belangrijke gevolgen zal hebben voor productie, werkgelegenheid en inkomens. De gevolgen voor de agrarische sector zullen bovendien beperkter zijn dan voor andere sectoren, zegt Oskam. Dat komt omdat de landbouw minder conjunctuurgevoelig is dan andere sectoren. Vraag en aanbod in de agrarische sector zijn minder dan bij andere sectoren afhankelijk van hoe het met de economie gaat.
Dr. Hans van Meijl van het LEI bevestigt de woorden van Oskam. Maar voegt daar aan toe dat áls de financiële crisis wel overslaat naar de reële economie de gevolgen groot kunnen zijn. ‘De monetaire crisis kan leiden tot minder economische groei, lagere inkomens en minder werkgelegenheid. Denk aan de crisis in de jaren dertig. Dat leidt tot minder vraag, ook naar agrarische grondstoffen. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de landbouw. Zeker omdat een minder sterke vraag juist in de agrarische sector al snel leidt tot lagere prijzen.’