Nieuws - 1 januari 1970

Investeren we in nieuwe studenten?

Investeren we in nieuwe studenten?

Investeren we in nieuwe studenten?

Maandag 8 maart: meeloopdag Rurale ontwikkelingsstudies, georganiseerd door studievereniging Troposfeer. Een bijzonder geslaagde dag. Uit de gehouden enqu352te blijkt dat de middelbare scholieren zeer tevreden waren met de vooraf verstrekte informatie en de invulling van de dag

Dinsdag 16 maart: meeloopdag Tropisch landgebruik. Wederom een bijzonder geslaagde dag. Het was zelfs mooi weer en uit de enqu352te blijkt weer grote tevredenheid van alle deelnemers

Er was echter voor de organisatie een grote teleurstelling: de opkomst was bijzonder laag. Voor Rurale ontwikkelingsstudies (O20) telde ik veertien deelnemers, voor Tropisch landgebruik (O10) vijftien. In voorgaande jaren konden wij nog op het dubbele aantal rekenen

Toch hadden alle zeventig scholieren die op de voorlichtingsdagen interesse in O10 of O20 toonden een persoonlijke uitnodiging gehad. Tevens zijn tweeduizend middelbare scholieren door de dienst Studievoorlichting op de hoogte gesteld van de data. Ook was het bericht van onze meeloopdagen op Internet te vinden

Toen de aanmeldingen traag binnendruppelden in de weken voor de meeloopdagen heeft de hiervoor bestemde commissie zelfs besloten iedereen die zich op de voorlichtingsdagen als geïnteresseerd had opgegeven telefonisch te benaderen. Uiteindelijk is het totaal aantal toch blijven steken op slechts 29 meelopers

Veel middelbare scholieren hebben er blijkbaar toch maar van afgezien om te kiezen voor een ontwikkelingsgerichte opleiding in Wageningen. Oorzaak: onduidelijkheid over het voortbestaan en de invulling van beide studies. Op de voorlichtingsdagen was er nog niets bekend en eigenlijk is het er daarna niet veel duidelijker op geworden. Dat bleek uit opmerkingen van hen die niet aan de meeloopdagen wilden deelnemen en uit de vragen die werden gesteld tijdens de dagen zelf

Het is een positief punt dat Wageningen de mogelijkheid blijft bieden om ontwikkelingsgericht bezig te zijn. Aan de noodzaak daarvan mag ook niet getwijfeld worden. Het getuigt echter niet van een hoge mate van intelligentie dat er tot nu toe weinig duidelijkheid blijkt te zijn gegeven richting het middelbaar onderwijs over de (mogelijke) toekomst van de bovengenoemde opleidingen. Het is goed dat er geïnvesteerd wordt in het handhaven en verbeteren van deze tak van het universitair onderwijs in Wageningen. Het is te betreuren dat er niet wordt geïnvesteerd in het aantrekken van een nieuwe lichting studenten. De investering in ontwikkelingsgericht onderwijs is goed en noodzakelijk. Het zou echter jammer zijn wanneer er weinig nieuwe studenten afkomen op de studies in de nieuwe stijl. Zonde van alle tijd en geld. En om dat laatste schijnt het toch vooral te draaien


Troposfeer