Nieuws - 13 oktober 2011

Invasieve soorten

In de klassieke horrorfilm The Day of the Triffids bedreigen exotische planten de wereld. Is dit pure sciencefiction? Termen als invasieve soorten of - in het Engels - aliens doen vermoeden dat de komst van nieuwe soorten alles behalve onschuldig hoeft te zijn.

5-Joop-moog-9423.jpg
Neem de brede waterpest, een ondergedoken waterplant. Toen een geleerde (wie, waarom?) in het midden van de negentiende eeuw wat plantjes daarvan in een Utrechts kanaal uitzette, kon hij niet bevroeden dat deze waterpest binnen de kortste keren een belemmering voor de visserij en de scheepvaart zou vormen: de planten moesten worden bestreden. In de tweede helft van de vorige eeuw kreeg de soort het moeilijk en tegenwoordig staat ze op de Rode  Lijst. Van exoot via pest naar bedreigde soort.
Invasieven, je hebt ze in alle soorten en maten, alle met hun eigen verhaal. Soms zijn ze bewust ingevoerd, zoals het Engels slijkgras (slikpest) voor het invangen van slib of de Amerikaanse vogelkers (bospest) voor het verbeteren van de strooiselkwaliteit in bossen. Enkele jaren geleden werd berekend dat de jaarlijkse schade door exoten in ons land 1,3 miljard euro bedraagt. Wat te doen? Die vraag houdt zowel beheerders, beleidsmensen als onderzoekers bezig.
Muskusratten ondergraven dijken, dus daar moet gehandeld worden, maar geldt dat ook voor reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop of de genoemde vogelkers? De open plekken die ontstaan wanneer je deze woekeraar uit Amerika verwijdert, worden al gauw door nog meer vogelkersen ingenomen. Misschien is geduld in veel gevallen nog niet zo'n slechte optie. Het ministerie van EL&I moet dit als muziek in de oren klinken, want geduld kost niets.  Joop SchaminĂ©e