Nieuws - 31 januari 2008

Internettelefoon rinkelt in maart

De meeste medewerkers van Wageningen UR gaan waarschijnlijk niet in februari maar in maart telefoneren via internet. ‘Het systeem voldoet nu aan 98 procent van onze kwaliteitseisen, maar we willen ook die laatste 2 procent garanderen’, aldus ICT-medewerker Ron Lukassen, projectleider Rinkel. In februari heeft iedereen al wel een mooi nieuw toestel op zijn bureau.

De invoering van IP-telefonie was gepland voor het najaar van 2007, maar heeft vertraging opgelopen door technische complicaties. ‘Het grootste probleem is nog het mobiel bellen vanuit het buitenland’, vertelt Lukassen. Van ‘vlak over de grens tot Vuurland’ blijken de aanbieders van mobiele telefonie gespreksaanvragen niet altijd de gewenste codes mee te geven. Hierdoor herkent het Wageningse netwerk het verzoek niet en blijft een verbinding uit. ‘Voor een internationale organisatie kan zoiets natuurlijk niet. KPN levert de nieuwe servers, en heeft beloofd het probleem op te lossen.’
Lukassen spreekt liever niet over ‘kinderziekten’ of ‘proefkonijn’, maar erkent wel dat Wageningen UR waarschijnlijk als eerste grote Nederlandse organisatie geïntegreerde mobiele en vaste telefonie via het eigen computernetwerk invoert. Alle 8500 vaste telefoontoestellen worden hierbij vervangen door een aan het computernetwerk gekoppeld IP-toestel. De ruim 1700 mobiele telefoons worden gekoppeld aan een nieuwe centrale en krijgen dezelfde functies als een vast toestel. ‘In principe heeft iedereen straks óf een vaste óf een mobiele telefoon. Dat is een deel van de besparing.’ Ook beheert het Facilitair bedrijf weer zelf de telefoons.
Verder wordt bezuinigd door alle telefoonnummers die beginnen met 47 of 49 te vervangen door een nieuw nummer dat begint met 48. ‘Je huurt de reservering van zulke nummergroepen, en voor 48 hadden we toevallig alle tienduizend onderliggende nummers. Daarom wordt de omnummering meegenomen’, aldus Lukassen. De besparing voor de organisatie als geheel schat hij op 25 procent. ‘Daar komt wellicht nog wat bij, want de gesprekskosten worden nog Europees aanbesteed’, aldus Lukassen.
De microbiologen en bewoners van Atlas en Forum in Wageningen, en de medewerkers van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk gebruiken volgens Lukassen nu al zonder noemenswaardige problemen de IP-telefonie. De overige onderdelen volgen de komende twee maanden: eerst Wageningen en Randwijk, dan Lelystad en Lisse, en vervolgens de vier locaties van Wageningen Imares en Van Hall Larenstein in Velp en Leeuwarden. Het LEI in Den Haag gaat pas internetbellen na de verhuizing naar het Burgemeester Monchyplein, driehonderd meter verderop.
‘Zo’n grote operatie kent altijd risico’s, maar we hebben nu de knoop doorgehakt’, zegt Lukassen. ‘Je kunt niet blijven uitstellen. Met die mentaliteit zaten we allemaal nog voor een zwart-wit-tv.’ / Gert van Maanen

Informatie (voor medewerkers): rinkel.wur.nl