Nieuws - 5 september 1996

Internet, statistiek en duurzaamheid voor eerstejaars

Internet, statistiek en duurzaamheid voor eerstejaars

Het studiejaar van de LUW begon op 2 september in de Wiskundezaal met de colleges Informatica, Statistiek en Werken in de wetenschap. De eerstejaars kregen voorgeschoteld hoe ze met Internet, Windows en E-mail moeten werken, hoe ze in groepjes moeten functioneren, hun tijd moeten plannen en duurzaamheid moeten waarderen. Daarnaast werden ze ouderwets overspoeld met abstracte vaktermen en formules. Een reportage.


Maandagmorgen 2 september. In de grote zaal van het Wiskunde-gebouw wijst de klok tien voor half negen. Twaalf donkere monitoren hangen stil boven de nog vrijwel lege banken. Tegen een kale witte muur, vlak naast een van de vuilgele achterdeuren, ligt heel postmodern een grijze ladder. J.H., staat op mijn tafeltje gekerfd, Jezus loves you, Hoi! Ben!, Ik verveel me hier NIET. Het tafeltje ernaast is versierd met Ajax, Feijenoord, PSV en Heerenveen. De twee brede groene schoolborden achter het katheder hangen er nog schoon en maagdelijk bij, klaar om te worden volgekalkt met formules, kreten en wetenswaardigheden.

De docent schrijft er zijn naam op: Gert Jan Hofstede. Dadelijk komt iemand met een computer die dit is een computer zegt", voorspelt achter mij een tengere jongen. De student bedoelt dat hij al een heleboel computerkunde op de middelbare school heeft gehad. Veel nieuws verwacht hij niet te horen. Datzelfde geldt voor zijn buurman.

Om half negen zit de zaal halfvol. Het is rustig, er komt niemand meer binnen. Vorig jaar duurde het heel lang voor iedereen er was", begint de docent opgewekt. Het is natuurlijk ook wel een ongelukkige tijd, maandagmorgen om half negen." We vernemen puntsgewijs wat het vak Basiskennis informatica inhoudt. Een van de leerdoelen is geen digibeet zijn, dat wil zeggen: krantenartikelen over laptops, Internet en Windows kunnen lezen. De studenten zullen stap voor stap naar alle leerdoelen worden begeleid. Uit de uitgedeelde studiewijzer blijkt dat het college per week een uur voorbereidingstijd kost. Afhankelijk van het getekende symbool bij het hoofdstuk (een tennisracket, een opengeslagen boek of twee muzieknoten) moeten de studenten een hoofdstuk bestuderen (dit kost u plusminus een uur), lezen (een kwartier) of snuffelen (paar minuten). Bij vragen is het altijd mogelijk de docent een mailtje te sturen, Let op", waarschuwt Hofstede, aange
komen bij het examen. Een kwart haalt het niet, omdat ze te makkelijk over het vak denken en alleen oude vragen uit hun hoofd leren."

Kransje

Om vijf over half elf is het rommelig en rumoerig in de volle Wiskundezaal. Docent Van Eijnsbergen legt uit dat je met Statistiek onzekerheden in het onderzoek kwantificeert. Achterin klinkt een kreet: Whaaaa. Er blijven mensen binnenkomen. Links vooraan zitten vier meisjes in een kransje. Dit zijn tweedejaars. Het is beslist niet onmogelijk om het vak Voortgezette statistiek meteen te halen", horen we via de microfoon. De docenten staan achter de studenten." Maar de studenten moeten zich dan wel houden aan het aangereikte studeerschema en de colleges blijven volgen en de begeleidingsbijeenkomsten voorbereiden. Op het bord verschijnt de planning van vandaag. De meeste studenten pennen de planning ijverig over. Twee jongens pakken hun tas en houden het voor gezien.

Stel: je onderzoekt het aantal behaalde studiepunten onder eerstejaars studenten", illustreert de docent. Even belooft het interessant te worden. Maar al na een paar zinnen horen we helemaal niets meer over deze meisjes en jongens. In plaats daarvan tuimelen de vaktermen over elkaar heen: alfa-punten, vrijheidsgraden, intercepten, verwachtingswaarden, scheve verdelingen die een lange rechterstaart hebben.... De studenten schrijven ijverig om de bijbehorende formules van Griekse letters, haakjes en streepjes op tijd in het dictaat te hebben. Slechts even, wanneer de docent een rood krijtje pakt om een dakje op de Griekse letter mu te zetten - zodat je weet dat deze mu een schatting is en geen werkelijke waarde - wordt de stilte verbroken door gerommel in etuis.

De colleges Inleiding statistiek snapte ik ook nooit", zegt een meisje na afloop schouderophalend. Maar als je dan thuis het examen bestudeerde, ging het wel." Deze docent legt nog wel goed uit", meent een buurvrouw al even laconiek. Vorig jaar hadden we iemand die alleen maar voor het bord stond te springen."

Rommelig

Werken in wetenschap heet het college om kwart over een. Docent Ruurdje Boersma wenst de nieuwkomers een goede tijd in Wageningen en zegt te hopen dat ze hier ook veel voor zichzelf zullen leren. Het interdisciplinaire vak, dat twee jaar geleden Landbouworientatie heeft vervangen, is samengesteld uit meerdere onderdelen. Dat elke studierichting een eigen variant heeft, maakt de introductie wat rommelig: het verhaaltje van docent A geldt niet voor studierichtingen X en Y, en dat van docent B geldt niet voor studierichting Z. Maar duidelijk wordt toch wel dat de studenten zullen kennismaken met de LUW en met het wetenschappelijk denken. En dat ze zullen leren hun werk te plannen, samen te werken, literatuur te zoeken en met computers om te gaan. Wie meent al op de computer te kunnen werken, mag dat op 10 september bewijzen, kondigt docent Gert Jan Hofstede aan. Maar, voorspelt hij, bijna niemand haalt die toets.

Wie heeft nog nooit van duurzaamheid gehoord", vraagt docent Boersma in het tweede uur, wanneer ze het onderdeel Orientatie duurzaamheid toelicht. Drie aarzelende vingers. Wie heeft er wel van gehoord?" Twaalf vingers. Daar klopt iets niet, gezien de volle zaal. Bij de derde vraag: Wat zou duurzaamheid kunnen inhouden?, geeft de docent dan ook meteen het antwoord: Een te moeilijke vraag". Ze acht een sluitende definitie van duurzaamheid niet zo zinvol, want een van de leerdoelen is nu juist het herkennen van de diverse belangen en culturele opvattingen van waaruit mensen het begrip duurzaamheid invullen. Ter illustratie zet ze een paar brillen op met verschillende kleuren en typen glazen. Afhankelijk van de soort bril zie je de wereld anders.

Het meisje naast mij ligt ongegeneerd met haar hoofd op haar armen en haar ogen dicht. Ik leen een dictaat en lees de richtlijnen voor het ontwerpen van een weekplanning. Daarna bestudeer ik de voorbeelden van subassertief, assertief en agressief gedrag tegenover een docent die onbegrijpelijk college geeft. Vervolgens maak ik de test die me leert of ik achter mijn studie sta. Een hoofdstuk Weet hoe je bestuurd wordt blijkt te beginnen met: Mien en Kees kan het niks schelen hoe de LUW wordt bestuurd. Welterusten Mien en Kees! Het kan jou misschien ook niks schelen, maar kennis hierover kan je van pas komen.