Nieuws - 6 december 2001

Integrand

Integrand

Annie Bosma, derdejaars Bioprocestechnologie, en Harold Lesschen, vierdejaars Landinrichting, ontvangen hun gasten hartelijk. De twee bestuursleden van Integrand, de organisatie die bemiddelt tussen studenten en bedrijven voor stages en afstudeeropdrachten, hebben een kennismakingsborrel georganiseerd. De borrel is bedoeld om informatie over hun organisatie te geven maar vooral ook om potenti?le rekruten - waar Integrand net als ongeveer alle andere Wageningse studentenorganisaties een ernstig tekort aan heeft - het bestuur in te loodsen. De nieuwkomers zijn duidelijk niet van het verlegen soort en vragen de Integranders het hemd van het lijf. Bosma en Lesschen werpen zich gretig op de vragen.

Bij het gezelschap blijken ook twee oud-bestuursleden en een lid van het landelijk bestuur van Integrand te zitten. Jan Swarts, tweedejaars doorstromer Levensmiddelentechnologie, heeft twee dagen geleden zijn bestuursjaar afgerond en is erg enthousiast over Integrand: "Het leukste is dat je eens buiten de universiteit om kunt kijken hoe het eraan toegaat in het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven trekt me, en door mijn bestuursjaar heb ik veel kennis opgedaan en een aardig beeld gekregen van wat er allemaal te koop is." Hij merkt wel op dat veel doorstromers en MSc'ers niet zo gauw aan activiteiten naast hun studie beginnen, maar zo snel mogelijk hun opleiding af willen ronden. Daar ligt volgens Swarts ook een van de oorzaken van het bestuurderstekort: "Ikzelf vind het juist goed dat je ook als doorstromer actief bent. Ik loop maar een beperkte tijd hier rond en die wil ik optimaal benutten."

Een ander bestuurslid dat er zojuist mee is opgehouden is Fenneke Holthuis, vierdejaars Huishoud- en Consumentenwetenschappen. Zij genoot het meest van het bemiddelen op zich: "Het is echt super als je een stage hebt kunnen regelen voor een student. Daarnaast organiseert Integrand Nederland veel cursussen, trainingen en workshops en daar leer je erg veel van, ook al past het niet bij je. Ik heb bijvoorbeeld ontdekt dat ik niet de 'harde' bedrijfswereld in wil, omdat de consumentenkant mij meer trekt dan de productkant."

Integrand richt zich voornamelijk op commerci?le bedrijven in Nederland, zowel het midden- en kleinbedrijf als multinationals. Swarts: "Wat je concreet doet als er een student binnenkomt, is zo helder mogelijk krijgen wat zo'n student voor stage of afstudeervak wil doen. Daar zoek je dan een vacature bij en je brengt student en bedrijf met elkaar in contact. Daarna houdt ons werk in principe op."

Is de student dan niet assertief genoeg om zelf iets te regelen? Swarts: "Natuurlijk is het waar dat de arbeidsmarkt losser is geworden en studenten dus makkelijker aan een stageplaats kunnen komen, maar voor studenten is het een groot voordeel dat we een landelijk netwerk hebben. Wij hebben de contacten, we kennen de mensen en zijn zo een goede ingang voor studenten. Onze relevantie is dus zeker niet verdwenen."

Holthuis: "Een student heeft vaak meerdere lijntjes uitstaan. Hij kijkt rond bij de vakgroep, op internet en daarnaast schrijft hij zich ook nog in bij Integrand. Voor ons is dat soms lastig, maar voor de student is het natuurlijk hartstikke goed."

Is Integrand alleen voor commercieel ingestelde economiestudenten of kunnen anderen er ook terecht? Na een korte inventarisatie blijkt dat geen van de (oud-)bestuursleden een economische studie volgt, dus dat lijkt in ieder geval voor Wageningen niet op te gaan. Tim Mansholt studeert in Maastricht en is bestuurslid bij Integrand Nederland. Hij verklaart: "Er bestaan heel grote verschillen tussen de steden. Als er veel economiestudenten in een stad zijn, wordt de uitstraling ook wat commerci?ler. Die verschillen zijn goed, want er ontstaat dan een manier van werken die aanslaat in d?e stad. Maar de samenwerking tussen de vestigingen moet wel gestimuleerd worden, omdat juist het landelijk netwerk een enorm voordeel is, dat moet worden uitgebuit. Soms worden studenten van de ene stad uiteindelijk door een vestiging van een andere stad geplaatst."

Holthuis valt hem bij: "Wageningen blijft gewoon 'het boerengat'. Wij kunnen het goed vinden met Nijmegen en Twente maar het Westen blijft gewoon zo tegen ons aan kijken. Dat ligt niet aan ons hoor," grinnikt ze, "meer aan de instelling van de ander kant."

Alle Integranders zijn blij met de opkomst op de borrel en de belangstelling voor Integrand. Holthuis: "Om Integrand actief te houden, zijn er gewoon veel mensen nodig, dan kun je ook meer doen. Zonder mensen kun je natuurlijk niks."

Clarieke Hidden

Foto Guy Ackermans