Nieuws - 1 januari 1970

Integrand, Duivendaal 10, Wageningen

Integrand, Duivendaal 10, Wageningen

Integrand, Duivendaal 10, Wageningen


Femke Schotanus belt bedrijven. Hebben ze nog studenten nodig, voor een
stage of een afstudeervak? Integrand levert goedkope, jonge maar
hooggeschoolde Wageningse academici. Schotanus doet dit werk pas sinds een
maand. ,,Ik wilde iets naast m’n studie doen’’, zegt ze. ,,In contact komen
met studenten van andere richtingen, contact leggen met bedrijven en in een
groep werken. Dat kan hier.’’
Integrand zit in elke Nederlandse universiteitsstad, zegt Schotanus. ,,We
krijgen opdrachten uit allen universiteitssteden. Dat maakt ons aanbod
gevarieerd. Elk jaar kunnen we voor zo’n vierhonderd studenten een plek
regelen.’’
Het aantal studenten dat Integrand benadert is de laatste jaren
teruggelopen, en dat komt door de opkomst van het internet, weet Schotanus.
,,Studenten zoeken steeds vaker zelf bedrijven op en mailen hun CV. Besef
wel dat je dan op een grote hoop komt, zeggen wij dan. Wij benaderen zelf
de bedrijven, onderhouden contacten en zorgen ervoor dat de studenten op
plaatsen terechtkomen waar ze goed passen.’’
Schotanus merkt geregeld dat studenten denken dat alleen economen bij
Integrand terechtkunnen. Dat is niet zo, benadrukt ze. Goed, de helft van
het zeskoppige bestuur van Integrand is - net als Femke - student Bedrijfs-
en consumentenwetenschappen. Maar de andere drie zitten bij Dier, Plant en
Voeding. ,,Integrand is er voor alle studenten’’, zegt Schotanus.
Voor studenten is Integrand gratis. Voor bedrijven niet. De organisatie
wordt door hun bijdragen en de bestuursbeurzen van de universiteit
bekostigd. ,,De universiteit stelt voor maximaal acht mensen beurzen
beschikbaar gesteld. We zijn nu met zijn zessen. Dat is niet optimaal, maar
het gaat nog net. September vertrekken er twee uit het bestuur, en dan
moeten we toch echt nieuwe mensen hebben.’’ |

W.K., foto G.A.