Nieuws - 1 januari 1970

Integraal waterbeheer nodig maar onzichtbaar

De samenwerking van Wageningen Universiteit met de Sana'a University in Jemen voor een nieuwe MSc Integraal waterbeheer krijgt vorm. Deze week kregen wetenschappers uit Jemen een kijkje in de keuken van Wageningen. Het vreemde is dat binnen Wageningen bijvoorbeeld het afstudeervak Integraal waterbeheer is geschrapt.

'Het is ietwat ironisch', stelt Leo Santbergen, vanuit de sectie Waterhuishouding betrokken bij het onderwijs in integraal waterbeheer. Integraal waterbeheer is een trend. Er komen speciale leerstoelen integraal waterbeheer in Delft en Twente. Wageningen werkt in het onderwijs samen met universiteiten in Jemen, Egypte, Iran en Oekraïne. Er lopen diverse projecten in Rusland en er komen projecten in Roemenië.
En toch is integraal waterbeheer binnen Wageningen juist minder zichtbaar geworden, stelt Santbergen. Het afstudeervak Integraal waterbeheer is verdwenen uit de studiegids. De MSc Hydrology and Quantitative Water Management heeft geen specialisatie integraal waterbeheer. En dat terwijl het aantal studenten dat het inleidende vak in de BSc volgde in de afgelopen drie jaar steeg van veertig naar zestig.
Op dinsdag 14 juni organiseerde Santbergen een seminar over integraal waterbeheer voor de gasten uit Jemen. De vraag waarom integraal waterbeheer nodig is in een droog land als Jemen werd duidelijk uit het verhaal van prof. Ashraf Ghanem van Cairo University. Hij schetste een schokkend beeld van het net zo droge Egypte, waar de bevolking sinds 1977 is verdubbeld en 97 procent daarvan leeft op vier procent van het land, de Nijldelta. Die bevolking gaat in de komende tien jaar met nog dertig procent groeien, vertelde Ghanem, en sinds 1997 gebruikt Egypte al alle waterbronnen die er zijn.
'We krijgen extreme watertekorten', concludeerde Ghanem. Met alle gevolgen van dien. Nu al verschillen drinkwaterprijzen enorm. In Cairo betalen mensen 0,03 eurocent per liter, terwijl drinkwaterprijzen in het zuiden van de Sinaïwoestijn schommelen tussen de één en vijf euro, naar gelang het seizoen.
Oplossingen voor de watertekorten zijn niet simpel, vertelde Ghanem. De landbouw gebruikt 95 procent van het water, maar simpelweg minder landbouw is geen optie. De sector verdient een vijfde van het bruto nationaal product en biedt bijna een kwart van de Egyptenaren werk. 'Dat zijn issues waar je rekening mee moet houden', aldus Ghanem. Dit zijn ook de kwesties die opgenomen moeten worden in de nieuwe MSc integraal waterbeheer. / MW