Nieuws - 12 februari 2016

Instroom promovendi vlakt af

tekst:
Koen Guiking

De universiteit heeft dit jaar enkele tientallen promovendi minder in dienst dan in 2015. Toch neemt het totaal aantal PhD-kandidaten maar licht af. De instroom van het aantal promovendi met een beurs blijft stabiel.

Foto: Guy Ackermans

De zinssnede in de universiteitsbegroting voor 2016 klinkt verontrustend: voor dit jaar verwacht de universiteit ‘een daling van de personele bezetting met 40 fte (met name AIO’s)’. Maar zo heftig is het allemaal niet, licht Theo Jetten toe, secretaris van de onderzoeksschool PE&RC.

Ten eerste daalt de totale promovendipopulatie in Wageningen maar beperkt. De groep promotieonderzoekers met een dienstverband daalt dan wel, de groep die zelf een beurs meeneemt is stabiel. Ten tweede fluctueert de instroom van promovendi altijd. Ten derde worden tot deze ‘tijdelijk aangestelden’ niet alleen de pakweg 200 promovendi gerekend die uit de middelen van de universiteit betaald worden, ook promovendi die in Wageningen onderzoek doen met een beurs van wetenschapsinstanties als de NWO en KNAW (tweede geldstroom) of van Europese fondsen of de industrie (derde geldstroom) gelden als tijdelijk aangestelden. Er zijn momenteel ruim 800 promovendi in Promis geregistreerd die een tijdelijke aanstelling hebben (of hadden, maar nog niet klaar zijn met hun onderzoek). Deze nemen ruim 40% van het totaal aantal geregistreerde promovendi in. Een afname van enkele tientallen op zo’n totaal geeft slechts een beperkt neerwaarts effect.

Er stromen nu jaarlijks meer ‘tijdelijk aangestelden’ uit dan er weer aangesteld worden. ‘In de piekjaren 2011 en 2012 stroomden er meer dan tweehonderd in dienst zijnde promovendi in. Nu zijn dat er zo’n 150’, ziet Jetten in Promis, het registratiesysteem voor promovendi. Hoe dat komt staat er niet bij in Promis, maar een deel van de verklaring ligt wel voordehand. De overheid stopte in 2011 met het Fonds Economische Structuurversterking. Met die FES-gelden, opbrengsten uit de Nederlandse aardgaswinning, werd tot die tijd in de kenniseconomie geïnvesteerd: onderzoeksprojecten. Toen dat ophield nam het aantal aanstellingen van promovendi af. Maar mede door de grote groep onderzoekers die destijds met FES-geld zijn aangesteld, is het aantal promoties de afgelopen jaren hoog en stromen er dus meer in dienst zijnde promovendi uit dan erbij komen.

Meer over de financiering van promovendi: