Nieuws - 17 februari 2016

Instroom masters 70 procent hoger dan uitstroom bachelors

tekst:
Koen Guiking,Hoger Onderwijs Persbureau

Er stroomden ruim 1,7 keer zoveel masterstudenten in als er bachelors hun diploma haalden in 2015. Daarmee heeft Wageningen University meer zij-instromers dan enig andere universiteit in Nederland.

Boven: Instroom masters ten opzichte van uitstroom bachelors per Nederlandse universiteit.

Instroom masters en uitstroom bachelors in absolute aantallen
Instroom masters en uitstroom bachelors in absolute aantallen

Landelijke begonnen in 2015 zo'n 42.000 studenten aan een masteropleiding. In datzelfde jaar rondden bijna 35.000 studenten een universitaire bacheloropleiding af. Er stroomde dus een vijfde meer nieuwe masterstudenten in dan er gediplomeerde bachelors waren. Dat komt met name doordat er veel meer buitenlandse studenten die in Nederland verder studeren dan er Nederlandse studenten zijn die in het buitenland hun masteropleiding voltooien. Daarnaast is er een instroom vanuit het hbo.

Er zijn maar drie universiteiten waar minder masterstudenten begonnen dan bachelorstudenten afstudeerden: Twente, Groningen en Utrecht. De andere zien allemaal meer postgraduates komen dan dat er graduate diploma's worden uitgereikt. Verhoudingsgewijs ontvangt Wageningen University de meeste masterstudenten (afgezet tegen het aantal uitgereikte bachelordiploma's), op de voet gevolgd door de Erasmus University Rotterdam.

Afbeeldingen: Hoger Onderwijs Persbureau.