Nieuws - 1 januari 1970

Instroom internationale studenten aan banden

Instroom internationale studenten aan banden

Instroom internationale studenten aan banden


De universiteit stelt per volgend studiejaar paal en perk aan de instroom
van buitenlandse studenten als blijkt dat het dreigende kamertekort niet
afneemt. De toelating van uitwisselingsstudenten is al door de raad van
bestuur aan banden gelegd.

Terwijl al een kamertekort dreigde zag de Stichting Sociale Huisvesting
Wageningen (SSHW) zich geconfronteerd met de nieuwe instroom prognoses van
de universiteit van het komend studiejaar. Onverwacht moeten per september
nog eens honderd tot 150 buitenlandse studenten onderdak krijgen. De
huisvester had op basis van eerdere prognoses al duizend kamers
gereserveerd voor internationale studenten en voegt daar nu per 2004
tweehonderd aan toe. Meer kan de organisatie volgens adjunct-directeur Jan
Harkema niet bieden binnen het huidige kamerbestand.
Deze extra reservering voor buitenlandse studenten zorgt voor een langere
wachttijd voor Nederlandse kamerzoekenden. In september zijn honderd kamers
voor Nederlandse studenten minder beschikbaar dan in het afgelopen jaar,
terwijl in het afgelopen studiejaar de laatste kamerzoekende pas in april
een kamer kreeg.
Om deze redenen wil de universiteit een beter instroombeleid van
internationale studenten. ,,We moeten duidelijke grenzen gaan
vaststellen’’, zegt drs Paul Deneer, directeur van het departement
Onderwijs en studentenaangelegenheden. Dit houdt in dat naast de aanvragen
van uitwisselingsstudenten, die hier maar een paar manden zijn, wellicht
ook die van buitenlandse MSc’ers en BSc’ers in de wacht worden gezet.
De SSHW heeft vooral een langetermijnvisie bij de aanpak van het probleem.
Harkema denkt dat een haalbaar plan op tafel ligt voor de ontwikkeling van
duizend nieuwe kamers tot 2007. Eind 2004 moet een deel daarvan al gereed
zijn. Het probleem dat zich per september voordoet kan de SSHW volgens
Harkema niet zomaar oplossen. De 150 prefabkamers die in het najaar op het
terrein van het IPO-gebouw komen, kunnen de situatie verlichten, maar niet
verhelpen.
De studentenvakbond WSO wil dat SSHW, universiteit en gemeente zoeken naar
noodoplossingen. De organisatie deed al enkele voorstellen, zoals het
gebruiken van leegstaande asielopvangkamers, het aanmeren van een boot in
de industriehaven en de plaatsing van caravans op een sportveld naast de
Wageningse berg. Zelf regelde de WSO veertien leegstaande kamers bij een
asielzoekerscentrum in Rhenen. ,,Die komen in ons bestand van de
kamerbalie'', vertelt WSO'er Guido van Hofwegen. Hij vindt de houding van
gemeente, SSHW en universiteit getuigen van weinig creativiteit.
Harkema ziet geen been in noodoplossingen zoals de studentenvakbond die
voor ogen heeft. Voor het aanmeren van een boot krijgt de SSHW geen
vergunning. ,,En de andere opties vragen om een aanzienlijke investering,
terwijl het gevaar bestaat dat studenten zich massaal uit de
noodvoorziening trekken zodra het kameraanbod aantrekt’’, aldus Harkema.
De SSHW kiest daarom bewust voor langeretermijnoplossingen. De prefab
eenheden ziet Harkema niet als noodoplossing, want deze kamers moeten van
een goede kwaliteit zijn en ook in de toekomst een aantrekkelijke optie
blijven voor studenten. | L.M.