Nieuws - 5 juli 2007

Instroom hogeschool stabiel

Van Hall Larenstein (VHL) krijgt volgend jaar evenveel of iets meer nieuwe studenten dan in 2006. Het aantal aanmeldingen bij de hogeschool blijft wel ver achter bij die voor Wageningen Universiteit. Die had deze week ruim 34 procent meer aanmeldingen binnen dan vorig jaar.

Bij VHL in Velp zitten alle opleidingen in de lift. Na een lichte daling tussen 2000 en 2003 groeien Bos- en natuurbeheer, Land- en watermanagement en Tuin- en landschapsinrichting weer. De instroom in Leeuwarden daalt licht. Diermanagement, de topper van de afgelopen jaren, groeit wel nog iets door, de studie Forensic Sciences, onderdeel van Biotechnologie, niet. Bij VHL Wageningen zijn weinig veranderingen. Emile van den Bosch, hoofd Marketing en communicatie bij Van Hall Larenstein, verwacht op basis van de huidige aanmeldcijfers meer nieuwe studenten dan vorig jaar.
Hoewel de hogeschool en de universiteit op een vergelijkbaar terrein werken, vindt Van den Bosch niet dat het grote verschil in aanmeldingen iets zegt over de studentenwerving van de hogeschool. ‘We richten ons op verschillende doelgroepen, dus dat is appels met peren vergelijken. De naamsbekendheid van de universiteit is groter. Bij Van Hall Larenstein moeten we de komende jaren gericht gaan werven onder jongeren buiten het groene onderwijs.’