Nieuws - 1 januari 1970

Instituut A&F bij universiteit

Het instituut Agrotechnology en Food Innovations zal voor een groot deel worden ondergebracht bij de universiteit. Een kleiner deel gaat naar een nog onbekende externe partij. Dat heeft de raad van bestuur dinsdag 18 januari bekend gemaakt. De herstructurering is een reactie op oplopende verliezen bij het instituut.

De verliezen bij A&F liepen het afgelopen jaar sterk op, vooral omdat bedrijven minder opdrachten verstrekten aan het instituut. A&F is in vergelijking met de andere instituten van Wageningen UR veel meer afhankelijk van het bedrijfsleven, omdat het weinig geld krijgt van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.
De directie van de kenniseenheid en de raad van bestuur willen zich gaan concentreren op 'precompetitief' onderzoek, onderzoek dat geen direct concurrentievoordeel oplevert voor een bedrijf. Daarom willen de bestuurders het grootste deel van de banen die overblijven, koppelen aan de universiteit. Voor dertig mensen die nu juist competitief onderzoek doen, zijn gesprekken gaande met een 'derde partij'. Zolang die nog niet zijn afgerond, wil de raad van bestuur geen mededelingen doen over welk bedrijf of instituut dat is. De raad van bestuur is in gesprek met die partij om in de toekomst intensief te gaan samenwerken.
Van de driehonderd banen die het instituut nu telt, zullen er tachtig verdwijnen, voor het grootste deel bij de business units Food Quality en Agrisystems & Environment. Honderdvijftig voltijdbanen zullen worden ondergebracht bij het departement Agrotechnologie en Voeding van de universiteit. Veertig banen gaan naar andere DLO-instituten, en dertig gaan dus waarschijnlijk naar de onbekende derde partij.
De grootste delen van de business units Food Quality, Quality in Chains en Biobased Products gaan onder de universiteit vallen. Agrisystems & Environment, het voormalige instituut IMAG, wordt ondergebracht bij de kenniseenheden Plant en Dier.
Volgens bestuursvoorzitter dr. Aalt Dijkhuizen is het overvol op de markt waar A&F haar geld probeert te verdienen. Naast universiteiten zijn in Nederland drie onderzoeksinstituten actief. De grote foodbedrijven beschikken zelf ook over grote onderzoekslaboratoria. 'Er is geen plek voor zoveel spelers. Wij hebben ons afgevraagd waar wij goed in zijn. Dat is precompetitief onderzoek, omdat de samenwerking met de universiteit ons daarin meerwaarde geeft.'
Het overblijvende deel van A&F moet zich volgens de bestuursvoorzitter vooral gaan richten op grote spelers en op publiek-private samenwerking, subsidiefondsen waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken. 'Het innovatieplatform heeft 'Flowers en Food' aangewezen als sleutelgebied van de Nederlandse economie. Daarbinnen is het veld Food & Nutrition te onderscheiden. In dat veld willen wij hét centrum zijn.'
Helemaal definitief is het besluit overigens nog niet. Formeel heeft de raad van bestuur een voorgenomen besluit genomen, dat nog moet worden bekrachtigd door de raad van toezicht. Die vergadert 27 januari over de plannen van de raad van bestuur. Het plan voor A&F is onderdeel van het herstelplan voor heel DLO, Focus 2006. Onderdeel daarvan is ook een flinke bezuiniging op de overhead. De raad van toezicht moet onder andere toestemming geven voor een miljoenenreservering om de kosten van het herstelplan te dekken. / KV
Zie ook pagina nieuws