Nieuws - 5 december 2002

Instituten werken aan veiliger kippenvlees

Instituten werken aan veiliger kippenvlees

Honderd procent veilig kippenvlees is niet mogelijk, beaamt ook de overheid. Toch willen de ministeries van landbouw en volksgezondheid dat het beleid ter bestrijding van de ziekmakende bacterie Campylobacter aangescherpt wordt. De bacterie veroorzaakt buikgriep. Voor gezonde mensen is het gevaar niet groot, maar verzwakte ouderen kunnen eraan overlijden. Bovendien kost de buikloop ruim duizend gezonde levensjaren per jaar, een flinke economische kostenpost.

Kippenvlees is een belangrijke oorzaak van Campylobacterbesmettingen. Ruim dertig procent van de kipproducten bevatte de bacterie in 2001. RIVM, ID-Lelystad, RIKILT, de Keuringsdienst van Waren en het LEI kregen vorig jaar van beide ministeries opdracht te bestuderen hoe Campylobacter in de pluimveesector aangepakt kan worden.

Een eerste resultaat van het project is een studie van het LEI naar de belangen en de idee?n voor oplossingen van de verschillende betrokkenen. In een workshop bleek dat de overheid officieel wel streeft naar honderd procent veilig vlees, maar toch ook dat dat niet mogelijk is. Ook de sector onderkent het belang van veilig vlees, maar vreest ook voor verlies van de internationale concurrentiepositie. De supermarkten spelen de kaart naar de consument en willen dat producenten het vlees zo veilig produceren als de consument vraagt.

Het LEI onderzocht ook welke kennis ontbreekt om maatregelen te kunnen nemen tegen Campylobacter. Prioriteit heeft ondermeer de ontwikkeling van een sneltest, waarmee vlees snel gekeurd kan worden. Ook 'logistiek slachten' is het onderzoeken waard. Daarbij wordt vlees met Campylobacter gescheiden geslacht en verkocht van Campylobactervrij vlees. | J.T.