Nieuws - 1 februari 2007

Instituten weer financieel gezond

DLO is uit de rode cijfers. Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen verwacht dat het financiële resultaat van de instituten samen zeker zes à zeven miljoen euro bedraagt. Ook de universiteit en de hogeschool zullen voor 2006 naar verwachting een positief resultaat in de boeken kunnen schrijven.

Volgens Dijkhuizen gaat het financieel beter dan gepland. ‘Dat is belangrijk. Een positief financieel resultaat is geen luxe, maar belangrijk voor de continuïteit van ons onderwijs en onderzoek.’ Het herstel na de reorganisatie Focus 2006 werd onder andere geholpen door het gunstige economische tij. Daardoor vonden herplaatsingskandidaten sneller een baan buiten Wageningen UR. In totaal is in het kader van de reorganisatie voor vijftig mensen een ontslagvergunning aangevraagd. ‘Wij verwachten dat we daarvan uiteindelijk maar een beperkt aantal echt een ontslagbrief zullen moeten sturen.’
De bestuursvoorzitter zegt er trots op te zijn dat de operatie voor de buitenwereld vrij geruisloos is verlopen. ‘Ik vertel wel eens aan mensen van buiten welke operatie wij achter de rug hebben. Er zijn 758 arbeidsplaatsen geschrapt. Dat is fors. Ze zijn verrast dat zij daar zo weinig van hebben gemerkt. Dat is een groot compliment voor alle betrokkenen. Het laat zien dat de betrokkenheid bij het werk goed is gebleven.’
De universiteit en de hogeschool hebben volgens de bestuurder een prima jaar achter de rug. ‘Wetenschappelijk hebben we goed gepubliceerd. We hadden de academische jaarprijs voor Marcel Dicke en de hogeschoolprijs voor Willem Foorthuis, en zowel Van Hall Larenstein als de universiteit heeft meer studenten weten te trekken.’
Door de gunstige financiële ontwikkeling komt er meer ruimte voor eigen personeelsbeleid. Tijdens de bezuinigingen moesten bijvoorbeeld nieuwe vacatures, volgens afspraken met de vakbonden, door de raad van bestuur worden vrijgegeven voordat werving kon beginnen. ‘Dat zullen we versoepelen voor de afdelingen die financieel op orde zijn.’
Voor 2007 heeft de raad van bestuur samen met de concernraad zeven speerpunten vastgesteld, afkomstig uit het strategisch plan dat eind vorig jaar werd vastgesteld. Naast het uitwerken van plannen om de positie op de Europese onderzoeks- en onderwijsmarkt te versterken en intensivering van de samenwerking tussen hogeschool en universiteit, wil de raad van bestuur een zogenaamde ‘WUR-foto’ gaan invoeren. In de toekomst zullen onderzoeksgroepen jaarlijks een overzicht maken van hoe ze er wetenschappelijk en financieel voorstaan. ‘Op basis daarvan kunnen we tijdig de koers wijzigen. Het is geen beoordelingsgesprek, maar een manier om te kijken of je als groep op de goede weg bent: komen er mooie publicaties uit, weet je geld aan te trekken van NWO, weet je de kansen te benutten in de markt of is het tijd om de koers te verleggen. Wij moeten niet weer zo’n grote klap krijgen. Dat hebben we niet helemaal in de hand, maar door tijdig te reageren op veranderingen kunnen we de kans erop wel verkleinen.’
Een ander speerpunt is de introductie van een nieuw geïntegreerd administratief systeem, Kameleon. Dat had er al moeten zijn, maar heeft vertraging opgelopen. ‘Het bleek complexer dan gedacht. Wij hebben toen gezegd: liever een paar maanden te laat, dan één te vroeg. Je maakt de organisatie niet blij met een haperende administratie.’
Ook gebouwen en terreinen staan hoog op de agenda van de raad van bestuur. ‘Niet dat we veel nieuwe plannen hebben, maar het gaat om ontzettend veel geld.’ Eén van de punten die spelen is de toekomstige huisvesting van het departement Voedingswetenschappen van de universiteit. Dat zit nu vooral op De Dreijen. Er zijn twee opties: de voedingswetenschappers verhuizen snel naar nieuwbouw op De Born, of de gebouwen op De Dreijen krijgen een opknapbeurt. ‘De laatste optie zit nu in het Strategisch Nieuwbouwplan. Op verzoek van de betrokken hoogleraren onderzoeken we of er mogelijkheden zijn over te gaan tot een versnelde verhuizing. Zouden we daarop uitkomen, dan willen we dat eind februari bespreken met de raad van toezicht.’
De raad van bestuur houdt de komende weken een tournee om de speerpunten voor 2007 te bespreken met medewerkers. / Korné Versluis

Voor de plannen zie www.strategie.wur.nl