Nieuws - 1 januari 1970

Instellingsplan LUW honoreert kritiek van studenten

Instellingsplan LUW honoreert kritiek van studenten

Instellingsplan LUW honoreert kritiek van studenten

Het reorganisatieplan Krachtig op Koers zorgde in november voor een storm van protest. Vooral het actiecomito Gezamenlijk op Koers heeft succes gehad met het protest. Het kreeg de debatten waar het om vroeg en de ruimere inspraak zorgde voor een evenwichtiger reorganisatieplan

Belangrijkste kritiekpunt van het actiecomito was het verdwijnen van een groot deel van de gammawetenschappen en het milieu-onderwijs. Ook stoorde het comito zich aan de procedure, die te weinig ruimte voor inspraak bood. Bestuursvoorzitter Cees Veerman, die zich graag profileert als een daadkrachtig leider, wilde binnen een maand een definitief besluit nemen. De acties van Gezamenlijk op Koers en de massaal binnenstromende adhesiebetuigingen voor bedreigde studierichtingen dwongen het bestuur echter tot twee openbare hoorzittingen en een langere inspraakprocedure

Mede daardoor hebben milieu en ontwikkelingsstudies weer een plaats gekregen in het opleidingenaanbod. Het schrappen van die richtingen had bijna zeker geleid tot een verdere daling van het aantal studenten. Een scholier met belangstelling voor ontwikkelingsstudies zal nu eenmaal niet altijd kiezen voor het geboden alternatief economische en consumentenwetenschappen

Voor het instandhouden van de ontwikkelingsopleiding behield het bestuur ook een aantal leerstoelen in de maatschappijwetenschappen. Hoewel De Leeuwenborch nog steeds flink moet inleveren, is daarmee meer ruimte voor de integratie van gamma- en betawetenschappen behouden

Een ander succes behaalde de studentenraad, die bleef hameren op de gebrekkige financiƫle onderbouwing van de bezuinigingen. Het bestuur bezuinigde, naast de 24 miljoen die landbouwminister Apotheker wil korten, ook nog eens zestig miljoen om de centrale reserve aan te vullen. Die stonden volgens Veerman ontoelaatbaar in de min. Hoewel Veerman het liever niet toegeeft, heeft het bestuur de studenten in het instellingsplan gelijk gegeven. Niet langer zestig maar twintig miljoen gaan naar de reserves. Daarmee blijft veertig miljoen over voor de vernieuwing van onderwijs en onderzoek

Vooral voor het onderwijs was dat nodig. Het vorige onderwijsplan liep stuk op een gebrek aan motivatie en tijd in onderwijsland. Zonder extra geld zou de huidige plannen hetzelfde lot zijn beschoren. K.V

Dertig jaar zoeken naar de core business