Nieuws - 14 januari 2015

Insecten kweken op afvalstromen kan lonen

tekst:
Albert Sikkema

Nederlandse insectenkwekers kunnen goed meelwormen en krekels kweken op restproducten uit de voedingsindustrie. Naast voeding kun je ook insecten kweken voor gebruik als veevoer, stelt Dennis Oonincx. Dan zijn de larven van de wapenvlieg en Argentijnse kakkerlak goede kandidaten.

Larven van de wapenvlieg, Hermetia illucens.

Bij smakelijke insectenhapjes denk je niet gelijk aan wapenvliegen en kakkerlakken. ‘Ze zijn inderdaad niet lekker’, zegt Oonincx. Maar het zijn beide insectensoorten die heel effectief plantaardig voer omzetten in dierlijke eiwitten en geen kieskeurig dieet hebben. Bovendien produceren ze weinig CO2 per kilo eiwit en vergt de productie weinig land. Dat maakt ze sterke kandidaten om de verwachte schaarste aan dierlijke eiwitten in de toekomst te verminderen.

Oonincx zette de insecten een keur aan industriële bijproducten voor, een mengsel van biergist, bierbostel, broodresten, koekjes-afval en aardappelstoomschillen. Deze bijproducten uit de voedingsindustrie worden normaal verwerkt in veevoer. Een controlegroep gaf hij voer dat gangbaar wordt gebruikt in insectenkwekerijen, zoals kippenvoer.

De smakelijke krekels en meelwormen hadden een vergelijkbare voederconversie-efficiëntie als varkens en kippen, concludeert hij. Wel produceren deze insecten veel minder broeikasgassen, waardoor ze een duurzame voedselbron voor ons zijn. De voederconversie-efficiëntie van de kakkerlakken en wapenvliegen was nog een stuk beter. Deze insecten zijn interessant als veevoer. ‘Het varken benut zo’n 20 procent van het plantaardig eiwit in het voer, de wapenvlieg zo’n 60 procent. Die efficiënte eiwit-opslag maakt ze interessant als tussenschakel voor veevoer.’

Oonincx ging ook na of hij wapenvliegen en kakkerlakken op mest kon kweken. Dat zou helemaal interessant zijn, omdat dit voer een negatieve economische waarde heeft in Nederland. Maar dit heeft nog meer onderzoek nodig. Bovendien is het momenteel verboden in Europa om insecten gekweekt op mest als veevoer te gebruiken. Buiten Europa ziet hij echter wel kansen voor insectenteelt op mest.

Dennis Oonincx promoveerde op 6 januari bij de entomologiehoogleraren Arnold van Huis en Joop van Loon.