Nieuws - 3 oktober 2002

Inschrijvingen bij universiteiten:

Inschrijvingen bij universiteiten:

Zacht scoort, hard uit de gratie

'Softe' universitaire opleidingen als psychologie en geschiedenis kunnen zich verheugen in groeiende belangstelling, terwijl de animo voor de harde sector daalt.

De Informatie Beheer Groep noteerde elf procent nieuwe inschrijvingen voor psychologie. Sociaal-culturele wetenschappen blijft doorgroeien (plus elf procent) en de belangstelling voor geschiedenis herleeft (plus twaalf procent). Politicologie ligt met ruim een kwart aanmeldingen m??r uitstekend in de markt.

Dat kan niet worden gezegd van enkele sectoren die tot voor kort zeer populair waren. Bij economie daalt de instroom vijftien procent tot 2300. Nog hardere klappen vallen er -procentueel - bij de ict-opleidingen. Bij informatica daalt het aantal nieuwe studenten met eenderde tot nog geen driehonderd, bij informatiekunde met een kwart tot tweehonderd. Scheikunde, traditionele bron van zorg, levert negen procent in.

Het totale aantal nieuwe inschrijvingen aan universiteiten steeg met driehonderd (0,6 procent) tot ruim 41.215. Ter vergelijking: het hbo groeide met 2,2 procent.

De voltijds-studenten bleven in aantal gelijk. De aanwas in het wo is helemaal toe te schrijven aan deeltijdstudenten. Dat aantal steeg twaalf procent (nu 2541), vooral dankzij de universiteiten van Leiden, Nijmegen en de Utrecht.

De duale student wordt in het wetenschappelijk onderwijs met uitsterven bedreigd. Vorig jaar stroomden er vijfentwintig in, nu nog maar elf.

Het verlies van de TU Delft blijkt mee te vallen. Stond de instelling in juli nog dertien procent verlies, nu is dat nog negen procent. De Rijksuniversiteit Groningen raakt elf procent van zijn instroom kwijt en verliest daarmee haar positie als op ??n na grootste universiteit (na Utrecht) aan de UvA. Fors verlies is er ook voor Tilburg (tien procent) en Wageningen (elf procent).

Rotterdam maakt een nog grotere stijging door dan aanvankelijk werd verwacht: maar liefst dertien procent meer nieuwe inschrijvingen. Ook de door aanhoudende geldzorgen geplaagde Universiteit Twente mag zich verheugen in elf procent meer aanwas. | HOP