Nieuws - 1 januari 1970

Inovatieplatform wil goedkopere verblijfsvergunning

Inovatieplatform wil goedkopere verblijfsvergunning

Inovatieplatform wil goedkopere verblijfsvergunning


In de concurrentieslag om buitenlandse studenten en kenniswerkers mag
Nederland zich niet langer uit de markt prijzen. De leges voor
verblijfsvergunningen moeten fors omlaag en de procedures moeten
eenvoudiger en korter.
Dat advies krijgt het kabinet van het Innovatieplatform, dat de
kenniseconomie van papieren doelstelling tot realiteit moet promoveren.
Daarmee geeft het gezelschap onder leiding van Jan Peter Balkenende gehoor
aan een aanhoudende klaagzang uit de academische wereld.
De universiteiten vinden dat Nederland buitenlands talent afschrikt door de
ellenlange procedures voor verblijfs- en werkvergunningen. Bovendien steeg
de prijs voor tijdelijke verblijfsvergunningen in één jaar tijd van 56 euro
naar 430 euro. Het zo broodnodige academisch talent zou daardoor op het
idee kunnen komen om in plaats van Nederland 'dan maar Denemarken' te doen.
,,Het Innovatieplatform pleit voor een drastische verlaging van de leges’’,
zegt Douwe Breimer, rector van de Leidse universiteit en mede-opsteller van
het advies. Hij denkt daarbij aan 'hooguit vijftig euro' voor een
tijdelijke verblijfsvergunning. Met zo'n bedrag loopt Nederland weer in de
pas met omringende landen.
Ook zou er één loket moeten komen voor alle documenten: visum, verblijfs-
en werkvergunning. Breimer denkt aan een procedure van 'een maand'. Om
onnodige vertraging te voorkomen, wil het Innovatieplatform een website
waarop precies staat welke papieren de aanvrager moet inleveren.|
HOP