Nieuws - 1 januari 1970

Innovatieplatform prijst Food Valley

Het Innovatieplatform heeft de Wageningse regio uitgeroepen tot één van de twee meest belovende innovatieregio’s van Nederland. Dat vertelde een ‘blije en trotse’ Theo Meijer op 23 september tijdens de Food Valley conferentie. Meijer, de voorzitter van de stichting Food Valley, had die ochtend een officiële brief met het bericht gekregen.

Het kabinet wil vier regio’s in Nederland gaan stimuleren die de economie op een hoger plan kunnen helpen. Volgens de nota ‘Pieken in de Delta’ zou dat moeten gebeuren door subsidies uit Den Haag, Brussel en de regionale overheden te pompen in de samenwerking tussen wetenschappers en bedrijven op één specifiek terrein. Versnippering, stelt de nota uitdrukkelijk, leidt tot verspilling.
In totaal hebben honderdtien regio’s te kennen gegeven dat ze die subsidies zouden waarderen. Behalve Food Valley voldeed ook de Eindhovense ICT-regio aan alle voorwaarden die het Innovatieplatform van minister-president Balkenende stelt.
De stichting Food Valley streeft er naar om tussen nu en 2008 minimaal dertig nieuwe ondernemingen in de Wageningse regio te krijgen, en twee of drie private R&D-afdelingen rond de kennisstad te vestigen. Verder moeten er de komende vier jaar minimaal twintig kennisintensieve samenwerkingsprojecten van de grond komen. Als de plannen slagen, vertelde Meijer, dan levert dat vijfhonderd of meer arbeidsplaatsen op.
De ministers Laurens-Jan Brinkhorst en Cees Veerman konden de meer dan vierhonderd aanwezigen op de conferentie niet toespreken. ‘Ik dien de belangen van de voedingsindustrie en de landbouw op een andere plek’, vertelde Veerman in een videoboodschap. ‘Ik moet vandaag zijn bij het Innovatieplatform. Daar spreken we over voeding en gezondheid.’ Brinkhorst meldde dat Wageningen een onderdeel was van de Food Valley die hem voor ogen stond. Wageningen stond voor landbouw, maar ook gezondheid en technologie waren belangrijke peilers van het agrofoodcomplex. Impulsen daarvoor moesten komen uit de Health Valley, een initiatief rond de universiteit van Nijmegen, en de Techno Valley, een soortgelijk initiatief rond de TU Twente.
Henk Aalderink, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Gelderland, maakte duidelijk wat de psychologische drijfveer achter Food Valley is: de angst voor de opkomende economieën aan de andere kant van de wereldbol. ‘Ik was nog niet zo lang geleden in China’, vertelde Aalderink. ‘En toen sloeg de schrik me om het hart. De economische dynamiek daar, en de drive om vooruit te komen, zijn imponerend.’
Aan het einde van de middag werd de Food Valley Award uitgereikt aan het Poolse bedrijf Biotrem. Biotrem maakt van tarwevezels ovenvaste wegwerpborden en kopjes, die afbreken in het leefmilieu, en kreeg een cheque ter waarde van twintigduizend euro.
Er was ook lof voor Food Valley tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. VVD-fractievoorzitter Jozias van Aartsen prees de Valley tijdens zijn rede. ‘Voorbeeldig is de Wageningse Food Valley, de universiteit, onderzoeksinstellingen werken nauw samen’ zei hij op dinsdag 28 september. Van Aartsen ziet mogelijkheden om vergelijkbare projecten op te zetten rond Maastricht en Eindhoven. / WK