Nieuws - 1 januari 1970

Innovatie ‘veel gepraat en weinig wol’

Er is veel kennis in Nederland, maar die wordt te weinig omgezet in klinkende munt. Ook in de agrarische sector. Alumnivereniging KLV denkt dat het beter kan en organiseerde een studiemiddag over innovatie.

In een persbericht voorafgaand aan de studiemiddag die KLV op 3 juni organiseerde, schreef de alumnivereniging dat ze ontevreden is met de resultaten van het innovatieplatform van premier Balkenende, en zelf wel ideeën kan ontwikkelen. Die ambitie kwam niet helemaal uit, want veel discussies over de vermarkting van kennis bleven abstract. ,,Zolang de overheid niet meer investeert in kennis blijft het veel gepraat en weinig wol’’, zei ook dr Orlando de Ponti, onderzoeksdirecteur van Nunza zaden, tijdens de studiedag. De Ponti beklaagde zich over de remmende bureaucratie van het ministerie van LNV, die innovatieve ondernemers tegenhoudt.
De deelnemers formuleerden in workshops aanbevelingen aan premier Balkenende. De workshop over innovaties in voeding kwam met de roep om meer bèta’s. ,,Dat ligt moeilijk in Nederland’’, zei prof. Ivonne Rietjens. ,,We moeten het potentieel daarvoor onder allochtonen en vrouwen in de samenleving nog beter benutten.’’ De Wageningse toxicoloog Rietjens is lid van het innovatieplatform van Balkenende en was dagvoorzitter van de studiedag. Ze herkende enkele aanbevelingen van de studiedag als onderwerpen die bij het innovatieplatform op de agenda staan. Zo ook de problematiek rond de moeite die het midden- en kleinbedrijf heeft om aansluiting te vinden bij de wetenschap. Grote bedrijven met eigen R&D-afdelingen vinden relatief makkelijk hun weg naar wetenschappelijke vindingen die ze in economisch succes kunnen omzetten. Maar voor kleinere bedrijven, en ook voor agrariërs, is dat lastiger. Betere subsidiemogelijkheden voor ondernemers zouden soelaas moeten bieden, vonden enkele deelnemers. Maar ook dat is lastig, zei directeur-generaal van LNV mr Ate Oostra. ,,Het is voor startende boeren moeilijk subsidie te krijgen, omdat de landbouw in het algemeen al zoveel subsidie krijgt.’’ | J.T.