Nieuws - 7 april 2016

Innovatie loont voor kottervissers

tekst:
Albert Sikkema

Wie? Mike Turenhout, onderzoeker van het LEI
Wat? Presenteerde positieve cijfers over de kottervisserij
Waar? Vrijwel alle dagbladen, Omroep Flevoland en Twitter

Vanwaar al die aandacht?

‘De belangrijkste reden is denk ik dat het positief nieuws was. In 2008 kampte de kottervisserij nog met een negatief resultaat, door hoge brandstofkosten en lage visprijzen. Vorig jaar maakten de vissers winst dankzij energie-efficiënte vistechnieken, een lage brandstofprijs en hogere prijzen voor de belangrijkste vissoorten – tong en schol. Dat goede economische resultaat was nieuws.’

Ook de milieuprestaties zijn verbeterd.

‘Ja, de CO2-emissie in de kottervisserij – een hot item – is de afgelopen 20 jaar met zo’n 65 procent afgenomen. Dus de uitkomsten vallen ook goed bij de milieuorganisaties.’

Wat was de belangrijkste oorzaak van de verbetering?

‘Innovatie. De kottervissers gebruikten vroeger bijna allemaal de boomkor, een vistuig dat over de zeebodem sleept om met name platvis te vangen. Die boomkor verbruikt drie tot vier keer zoveel brandstof als het efficiënte alternatief, de puls. Zo’n 80 van de 280 kotters zijn inmiddels overgeschakeld op deze pulstechniek. Die overstap zorgt voor minder kosten en CO2-uitstoot per kilo vis.’