Nieuws - 1 januari 1970

Inname acrylamide kan lager

Nederlanders krijgen twee keer meer acrylamide binnen dan onderzoekers dachten. Dat blijkt uit een rekenoefening door onderzoekers van Rikilt. De onderzoekers gebruikten gegevens over de concentratie acrylamide in levensmiddelen uit internationale databanken en combineerden die met gegevens over de Nederlandse consumptie.

Sinds Zweedse onderzoekers enkele jaren geleden acrylamide in levensmiddelen ontdekten, is de potentieel giftige verbinding een heet hangijzer in de voedingswetenschap. ‘Als proefdieren per kilo lichaamsgewicht enkele milligrammen acrylamide of meer binnenkrijgen, stijgt de kans dat ze kanker krijgen’, zegt dr Polly Boon van Rikilt. ‘In onze berekeningen vonden we dat de maximale blootstelling opliep tot nog geen drie microgram per kilo lichaamsgewicht per dag.’
De berekeningen die Boon en haar collega’s publiceerden in Mutation Reserach zijn uitgevoerd met de zogenaamde probabilistische methode. Het resultaat geeft niet de gemiddelde inname, maar een beeld van hoe de inname van acrylamide over de bevolking is verdeeld. Uit die gegevens blijkt dat de meeste kinderen tot zeven jaar per kilo lichaamsgewicht ongeveer twee keer zoveel acrylamide binnenkrijgen als volwassenen. ‘Logisch’, zegt Boon. ‘Kinderen eten per kilo meer dan volwassenen.’
Verder laten de berekeningen zien via welke levensmiddelen we acrylamide binnenkrijgen. Bij zowel kinderen als volwassen leveren gefrituurde aardappels en zoutjes bijna de helft van de totale inname van acrylamide. Daarna komen koekjes (bij kinderen en volwassenen) en koffie (alleen bij volwassenen). De onderzoekers hebben doorgerekend wat het effect zou zijn van aangepaste productieprocessen die de inname van acrylamide zouden moeten terugdringen, zoals het bakken van friet en chips bij lagere temperaturen. De blootstelling aan acrylamide zou daardoor tussen de vier en zeventien procent kunnen verminderen.
De exercitie is bedoeld om hiaten in de kennis op te sporen en is onderdeel van het Europese Heatox-project. / WK