Nieuws - 1 januari 1970

Inkopen in CGIAR-instituten ongewenst

Inkopen in CGIAR-instituten ongewenst

Inkopen in CGIAR-instituten ongewenst

Wij zijn het ermee eens dat de universiteit afstapt van het beleid, waarbij gedurende vele jaren is geïnvesteerd in twee locaties overzee. Nu is het belangrijk een goede documentatie en evaluatie te hebben van kosten en baten, met name op wetenschappelijk gebied en op aspecten zoals de versterking van lokale instituties van het LUW-steunpuntenbeleid tot nu toe

In de eerste discussiestukken voor een toekomstige internationale activiteit in ontwikkelingslanden komt de suggestie frequent naar voren dat Wageningen UR zich meer moet gaan affiliëren met CGIAR- instituten. De vraag is waarom er vanuit de bestaande steunpunten niet tot samenwerking gekomen is met CGIAR-instituten in de afgelopen tien tot twintig jaar. Indien er onderzoekscholen zijn die met CGIAR willen samenwerken, dan is dat voor ons geen probleem - tenminste als zij zich niet zeer duur moeten inkopen, waardoor er geen fondsen meer beschikbaar zijn voor onderzoekscholen die bewust kiezen voor andere samenwerkingspartners

Wij hebben een visie hoe een onderzoekschool succesvol kan werken in internationaal perspectief. Wij hebben daarom criteria geformuleerd waarop wij over vijf jaar afgerekend kunnen en willen worden. VLAG als onderzoekschool ziet het als haar taak om te faciliteren dat er uitstekend onderzoek wordt gedaan, waar ook ter wereld. Dit kan beoordeeld worden aan aantallen promoties en publicaties in peer reviewed tijdschriften. VLAG heeft de taak uitstekend tweede-fase-onderwijs te verzorgen, waar ook ter wereld. De omvang en kwaliteit van deze onderwijsactiviteit kan ook goed geëvalueerd worden

VLAG wil dit als volgt aanpakken. Er worden advanced courses verzorgd in daarvoor te selecteren regio's (waarschijnlijk Afrika en Zuid- en Oost-Azië) waarin naast lokale wetenschappers ook VLAG-wetenschappers participeren. Deze aanpak brengt ons in contact met potentiële PhD-studenten voor een promotie met behulp van het sandwich-model of een voltijdse studie in Wageningen

VLAG heeft bij dit alles het beleid een goede samenwerking te ontwikkelen met sterke lokale counterparts, waarbij tevens veel aandacht geschonken wordt aan versterking van lokale onderzoekinstituten en universiteiten

Wij zien niet de noodzaak om relatief dure LUW/WUR-menskracht te plaatsen in instituten in ontwikkelingslanden. De kosten/batenanalyse van zo'n benadering is vaak ongunstig. Wij zien ook geen noodzaak met de beperkte LUW/WUR-fondsen aio's in te zetten. Er zijn via andere bronnen, zoals WOTRO, EU en internationale organisaties, voldoende mogelijkheden om hierin te voorzien

De door ons voorgestelde aanpak biedt een gedifferentieerde benadering, waarin de rijke schakering van de Wageningse internationale kwaliteiten goed tot haar recht kan komen

Wageningen heeft gekozen voor een nog sterkere internationale profilering. Het is zonder meer duidelijk dat het instituut van onderzoekschool fantastische kansen biedt voor dit profileringsproces. Alhoewel kennisvermeerdering voorop staat, zullen onderzoekers, zeker in de landen waar we aan denken, zich graag verbonden willen zien met een vooraanstaande universiteit. Wij willen dan dat dit ook Wageningen is cq. wordt en niet alleen Cornell of een andere Amerikaanse universiteit