Nieuws - 5 april 2001

Inkomens akkerbouwers kelderen

Inkomens akkerbouwers kelderen

Akkerbouwers verdienen gemiddeld een ton minder dan twee jaar geleden. Oudere ondernemers zonder opvolger zijn het zwaarst getroffen.

In opdracht van landbouwbond LTO deed het landbouweconomisch instituut LEI onderzoek naar inkomens in de akkerbouw. Aanleiding was onder andere de daling van de aardappelprijs vorig jaar, waardoor veel boeren in financi?le problemen kwamen. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat het vooral de aardappelbedrijven zijn die de afgelopen twee jaar flink hebben ingeleverd. Ook doen akkerbouwers in de IJselmeerpolders het minder goed doen dan landbouwers elders, terwijl de polders eerder een voorsprong hadden. In andere gebieden stoppen meer boeren, waardoor andere boeren kunnen uitbreiden. In de polder kan dat niet.

Oudere ondernemers zonder opvolger zien hun inkomen uit bedrijf sterk dalen. Onderzoeker ir. Cees de Bont geeft aan dat dit voor die laatste groep een keuze kan zijn. Omdat het bedrijf niet gecontinueerd kan worden investeert de akkerbouwer minder en heeft daardoor ook minder opbrengst. Verontrustender is dat daarnaast ook jonge ondernemers hun inkomen zien dalen.

Het rapport waarschuwt voor verdere inkomensdaling in de toekomst. Zo kunnen afspraken in de EU over prijsverlaging van producten in 2002, leiden tot een inkomensdaling van zesduizend gulden. Ook strengere beperking van bestrijdingsmiddelen zal de boer op kosten jagen. Daarbij verhogen zaken als ketenregistratie, milieukeurmerken en certificering de kosten voor de boer omdat die meer tijd moet steken in een ingewikkelde administratie. Van de andere kant kan dit ook de prijs die de boer voor zijn product krijgt op de langere termijn verhogen. | J.T.